Tillfälliga störningar kan förekomma idag 31/5 mellan kl 17 och 19, pga planerat nätverksunderhåll.
Säkra framtidens information - en man visar något i en telefon för en annan man

Säkra framtidens information

När omvärlden förändras ställs nya krav på hur hybrida arbetslag delar och samarbetar i digital information. Tidigare accepterade lösningar måste omvärderas utifrån nya säkerhetshot som uppstår. Genom en rad innovationer gör Storegate det möjligt att arbeta tillsammans med full regelefterlevnad,…

Läs mer
Digital suveränitet

Digital suveränitet, vad innebär det?

I en tid när mycket fokus ligger på säkerhet och det ökade cyberhotet kommer också frågan om molntjänster och digital suveränitet upp. Storegate startade sin verksamhet för 20 år sedan, långt innan digital suveränitet var ett begrepp. Vi tog tidigt…

Läs mer
Årsresumé

Årsresumé 2022

Det gångna året har bjudit på stora lanseringar, nya funktioner och spännande affärer. Det har verkligen varit ett händelserikt år. Nu är det dags att slå ihop 2022, men innan dess ska vi blicka tillbaka på årets höjdpunkter! En hel…

Läs mer
Hej myndighet, kommun och region esam

Hej myndighet, kommun och region

Behov av dokumenthantering, fildelning och säkert samarbete? eSams arbetsgrupp har tagit fram en rapport som visar lämpliga och lagliga alternativ för Digital Samarbetsplattform inom kommun, region och myndighet.
Läs mer
6 skäl att börja signera digitalt

6 skäl att börja signera digitalt

Med digital signering kan du låta mottagaren underteckna avtal, dokument och annan sekretessbelagd information på ett lagligt, regelrätt och säkert sätt. Här listar vi 6 skäl att börja signera digitalt. Prova gratis redan idag och få full koll på avtalsprocessen!…

Läs mer
Dela information säkert

Dela information säkert mellan organisationer

Att dela information på ett säkert sätt är en utmaning för många verksamheter. Att dessutom dela information mellan olika organisationer gör det hela än mer komplicerat. Faktum är att man bör undvika att skicka känslig data i ett vanligt mail.
Läs mer