NYHET 🎉 ID-kontroll på distans! Legitimera kunder och partners med BankID på distans via telefon, chat och e-post. Läs mer
Kontakta oss Logga in

Release Notes

Release notes för vårt webbgränssnitt och tillägg som Storegate för MS Outlook, Storegate för MS Teams och Office Online.

SOSA 3.18

 • Storegate ID-kontroll KYC. Läs mer
 • Beskrivning på mappar och filer
 • Stöd för gruppsynk från Entra ID AD-grupper
 • Utökade loggning av kontots händelser
 • Möjlighet till att använda flikar i Storegate PWA-app (Chrome samt Edge för Windows)
 • Stöd för .dotx (mallar) i Office lokala installationer samt via webben
 • Bättre hantering av låsning av filer
 • Publika utdelningar som upphört markeras tydligt
 • SHA på samtliga sidor i signerat dokument
 • IRM-stöd för Microsoft Purview

SOSA 3.17

 • Rörliga QR-koder vid inloggning med BankID API V6 på SafeBox, Publika länkar och Signering
 • Digital signering – signaturer ligger med som bifogade filer i kuvertet (PDF-filen)
 • Digital signering – möjlighet att signera och granska ett kuvert som samma person
 • Utökad åtkomst – ny tilläggstjänst som medger IP-lås, Privilegierad åtkomst, 24 mån. loggning och Azure AD
 • Möjlighet att checka ut och låsa filer via webbgränssnitt, ej att förväxla med ordinarie fil-lås i Cloud folder
 • Förbättringar i Teams-appen – längre sessioner, spara senaste position och inloggning
 • Möjlighet att exportera behörigheter från Gemensamma filer
 • Lägga till inaktiva användare
 • Väcka inaktiva användare
 • Publik utdelning av en office eller pdf-fil så kommer mottagaren direkt till förhandsgranskning
 • BankID-verifiering – möjlighet att verifiera mottagare utan behöva ange fullständiga personnnummer
 • Förbättringar vid nedladdning av stora filer (ZIP) i webbgränssnittet
 • Implementering av Security Headers på nivå A
 • Förbättrad konflikthantering vid uppladdning i webbgränssnitt
 • Presentera AD-användare med domäntillhörighet i listvy
 • Förbättrad auto-complete i signering och vid skapande av användare
 • Förbättringar WCAG 2.1 kompabilitet

SOSA 3.16

 • Uppgraderad sökfunktion i webbtjänsten, MS Teams och MS Outlook
 • Installera webbtjänsten som Progressive Web App PWA
 • Förbättrade dialoger för publika länkar med automatisk kopiering till urklipp i webbtjänsten, MS Teams och MS Outlook
 • Den mobila upplevelsen av webbtjänsten är mer responsiv och har förbättrats
 • Möjlighet för admin att överta underanvändares utdelningar
 • Admin kan dölja mediavyn för samtliga användare
 • Tumnaglar på .DWG-filer
 • Stöd för makrobaserade excelfiler xlsm, ppsm, docm, pptm, xlsb i webbtjänstens läge redigera lokalt
 • Tydligare info om vilken behörighet användaren har i en mapp på Gemensamma filer
 • Förbättrad upplevelse för mottagare av publika länkar – markera flera objekt
 • Ange mobilnummer på underanvändare
 • Storegate Signering: Granskare kan döljas från lista i det färdiga kuvertet (PDF-fil)
 • Möjlighet att signera i läsläge

SOSA 3.15

 • Spara och lägg till kontakter i Storegate Signering
 • Skicka SMS som inbjudan i Storegate Signering
 • Importera PDF-dokument från Mina/Gemensamma filer i Storegate Signering
 • Föreslå 2-stegsverifiering för nya konton
 • Förbättrade dialoger Flytta/Kopiera/Återställa/Importera/Exportera
 • Möjlighet att förbjuda publika utdelningar på multikonto
 • Administratörsrollen markeras tydligare i Storegate Webbgränssnitt
 • Antal objekt som listas i filvyn ökas från 100 st. till 400 st.
 • Stöd för att använda Storegate i Microsoft Teams

SOSA 3.14

 • Förbättrad funktionalitet för att återställta filer från papperskorgen
 • Möjlighet att djuplänka till mapp/fil i Gemensamma filer-katalogen (Storegate Webbgränssnitt)
 • Ladda upp bild på signatur (Storegate Signering)
 • Redigera mottagare i skickade kuvert (Storegate Signering)
 • Automatisk exportering av signerade kuvert till Mina/Gemensamma filer
 • Välja e-post som fakturametod
 • Inaktivera samtliga tokens på en användare med en knapptryckning

SOSA 3.13

 • Storegate för Microsoft Outlook lanseras (plugin)
 • Ny vy för Mobilkamera som samlar all media uppladdad via Storegate mobilappar 4.0 och framåt (Storegate Webb)
 • Återställa 2-stegsverifiering för underanvändare
 • Dölja behörighetsdialogen för underanvändare
 • Möjlighet att stänga av redigering av Office-filer via Office Online samt lokalinstallerat Office-paket
 • Nya ikoner för Open dokument format
 • Uppdaterade dialoger för att dela mappar och filer med BankID-verifiering

SOSA 3.12

 • Storegate Digital Signering lanseras
 • Öppna och redigera Office-filer i det lokalinstallerade Officepaketet från Storegate Webb
 • Möjlighet att varumärkesanpassa sidan för publika utdelningar
 • Förbättrad ZIP-nedladdning av flera objekt
 • Aktivera notifikationer när nya händelser sker i mappar på Gemensamma filer
 • Möjlighet att ställa in fullständiga behörigheter på specifik mapp i Gemensamma filer
 • Tvinga underanvändare att dela filer med högre säkerhet (BankID, lösenord)
 • Storegate Varumärkesanpassning lanseras

Release notes för Storegate Cloud folder för Windows och Mac.

Version 4.13

 • Uppdatera mappinnehåll från servern med jämna mellanrum för mappar som för närvarande är öppna i Finder (macOS)

Version 4.12

 • Stöd för persistent enhetsbokstav
 • Möjlighet att precisera eget namn på enhetsbokstav
 • Djuplänka ner till Mina- respektive Gemensamma filer
 • End-to-end kryptering med Cryptomator Indexera endast filer i bakgrunden för mappar som tidigare öppnats

Version 4.11

 • Uppdaterat .NET Framework Installer (Windows)
 • Support for TLS v1.3
 • Snabbare överföringshastighet när du laddar upp många mappar samtidigt
 • Minskat intervall för att köra lokal cachehantering Interoperabilitet med macOS 13

Version 4.10

 • Implementerat support för långlivade tokens
 • Maxstorlek per fil har ökat från 2 GB upp till 100 GB
 • Ändrat från nätverksmapp till enhetsbokstav Lagt till stöd för att hantera flera Storegate-konton

Version 4.0

 • Nya Storegate Cloud folder lanseras 2020

Release notes för mobila appar för Android och iOS.

Uppdatering Juli 2023 – iOS version 1.2. för iOS 16 eller senare.

 • Alternativ för att utesluta skärmdumpar från den automatiska bilduppladdningen
 • Öppna filer direkt från dina Favoriter för ett snabbare och mer effektivt arbetsflöde
 • Förbättrad felhantering för den automatiska bilduppladdningen
 • Förbättrad validering vid filnamnbyte för en smidigare namnändringsprocess
 • Förfinad validering vid skapande av Publika länkar med BankID för bättre säkerhet och användarvänlighet
 • Mindre designjusteringar för att hålla appen fräsch och användarvänlig

Uppdatering December 2022 – version 1.1 (nya versionen för Android 8 och iOS 15.0 eller senare)

 • Ny app lanseras med helt ny design och stöd för bättre filhantering
 • Snabbare uppladdning
 • Integrerat i Android och iOS drive
 • Möjlighet att skanna och spara direkt till Storegate
 • Skapa och redigera filer direkt i appen
 • Aktivera automatisk kamerauppladdning
 • Åtkomst till personliga favoriter
 • Dela filer och mappar med eller utan lösenord och BankID-verifiering

Release notes för Storegate Online Backup för Windows och Mac.

Version 3.3

 • Automatisk rensning från molnserver (Windows)
 • Implementerat guide för att rensa gamla filer (Windows)
 • Support för Mac med Apple-chip (macOS) Mindre buggfixar

Version 3.2

 • Möjlighet att få information om händelser, lyckade/misslyckade uppladdningar, filer borttagna lokalt, uppladdningskö (Windows).
 • Information om sökvägar som saknas
 • Ladda upp enskilda filer upp till 100 GB (Styrs av erbjudandepolicy)
 • Schemaläggning och realtidsbackup
 • Mindre buggfixar

Version 3.1

 • Support för Windows 10 samt macOS 13
 • Ladda upp enskilda filer upp till 100 GB (Styrs av erbjudandepolicy)
 • Summering av antal mappar, filer och storlek på backupprofil
 • Uppdaterat .NET Framework Installer (Windows) Mindre buggfixar

Version 3.0

 • Nya Storegate Online Backup lanseras
 • Support for OAuth/Open ID
 • Implementerat nytt API för filöverföring Möjlighet att begränsa bandbredd för uppladdning av backup