Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Release Notes

Release notes för webbgränssnitt och tillägg som Storegate för MS Outlook, Storegate för MS Teams och Office Online.

SOSA 3.19

 • Smarta påminnelser
  • Möjlighet att ange tid och datum på mappar och filer för påminnelse via e-post
 • Digital Signering
  • Skapa mallar som flera parter kan skriva under oberoende av varandra
  • Meddelande och vidarebefordra via länk när signering är klar
 • ID-kontroll
  • Säkerställ identiteten med BankID hos en grupp personer i ett teamsmöte
 • Användarhantering och behörigheter
  • Ange valfri anteckning på underanvändare
 • Plugin för Microsoft Outlook
  • Möjlighet att redigera befintliga publika utdelningar

SOSA 3.18

 • Storegate ID-kontroll KYC. Läs mer
 • Beskrivning på mappar och filer
 • Stöd för gruppsynk från Entra ID AD-grupper
 • Utökade loggning av kontots händelser
 • Möjlighet till att använda flikar i Storegate PWA-app (Chrome samt Edge för Windows)
 • Stöd för .dotx (mallar) i Office lokala installationer samt via webben
 • Bättre hantering av låsning av filer
 • Publika utdelningar som upphört markeras tydligt
 • SHA på samtliga sidor i signerat dokument
 • IRM-stöd för Microsoft Purview

SOSA 3.17

 • Rörliga QR-koder vid inloggning med BankID API V6 på SafeBox, Publika länkar och Signering
 • Digital signering – signaturer ligger med som bifogade filer i kuvertet (PDF-filen)
 • Digital signering – möjlighet att signera och granska ett kuvert som samma person
 • Utökad åtkomst – ny tilläggstjänst som medger IP-lås, Privilegierad åtkomst, 24 mån. loggning och Azure AD
 • Möjlighet att checka ut och låsa filer via webbgränssnitt, ej att förväxla med ordinarie fil-lås i Cloud folder
 • Förbättringar i Teams-appen – längre sessioner, spara senaste position och inloggning
 • Möjlighet att exportera behörigheter från Gemensamma filer
 • Lägga till inaktiva användare
 • Väcka inaktiva användare
 • Publik utdelning av en office eller pdf-fil så kommer mottagaren direkt till förhandsgranskning
 • BankID-verifiering – möjlighet att verifiera mottagare utan behöva ange fullständiga personnnummer
 • Förbättringar vid nedladdning av stora filer (ZIP) i webbgränssnittet
 • Implementering av Security Headers på nivå A
 • Förbättrad konflikthantering vid uppladdning i webbgränssnitt
 • Presentera AD-användare med domäntillhörighet i listvy
 • Förbättrad auto-complete i signering och vid skapande av användare
 • Förbättringar WCAG 2.1 kompabilitet

SOSA 3.16

 • Uppgraderad sökfunktion i webbtjänsten, MS Teams och MS Outlook
 • Installera webbtjänsten som Progressive Web App PWA
 • Förbättrade dialoger för publika länkar med automatisk kopiering till urklipp i webbtjänsten, MS Teams och MS Outlook
 • Den mobila upplevelsen av webbtjänsten är mer responsiv och har förbättrats
 • Möjlighet för admin att överta underanvändares utdelningar
 • Admin kan dölja mediavyn för samtliga användare
 • Tumnaglar på .DWG-filer
 • Stöd för makrobaserade excelfiler xlsm, ppsm, docm, pptm, xlsb i webbtjänstens läge redigera lokalt
 • Tydligare info om vilken behörighet användaren har i en mapp på Gemensamma filer
 • Förbättrad upplevelse för mottagare av publika länkar – markera flera objekt
 • Ange mobilnummer på underanvändare
 • Storegate Signering: Granskare kan döljas från lista i det färdiga kuvertet (PDF-fil)
 • Möjlighet att signera i läsläge

SOSA 3.15

 • Spara och lägg till kontakter i Storegate Signering
 • Skicka SMS som inbjudan i Storegate Signering
 • Importera PDF-dokument från Mina/Gemensamma filer i Storegate Signering
 • Föreslå 2-stegsverifiering för nya konton
 • Förbättrade dialoger Flytta/Kopiera/Återställa/Importera/Exportera
 • Möjlighet att förbjuda publika utdelningar på multikonto
 • Administratörsrollen markeras tydligare i Storegate Webbgränssnitt
 • Antal objekt som listas i filvyn ökas från 100 st. till 400 st.
 • Stöd för att använda Storegate i Microsoft Teams

SOSA 3.14

 • Förbättrad funktionalitet för att återställta filer från papperskorgen
 • Möjlighet att djuplänka till mapp/fil i Gemensamma filer-katalogen (Storegate Webbgränssnitt)
 • Ladda upp bild på signatur (Storegate Signering)
 • Redigera mottagare i skickade kuvert (Storegate Signering)
 • Automatisk exportering av signerade kuvert till Mina/Gemensamma filer
 • Välja e-post som fakturametod
 • Inaktivera samtliga tokens på en användare med en knapptryckning

SOSA 3.13

 • Storegate för Microsoft Outlook lanseras (plugin)
 • Ny vy för Mobilkamera som samlar all media uppladdad via Storegate mobilappar 4.0 och framåt (Storegate Webb)
 • Återställa 2-stegsverifiering för underanvändare
 • Dölja behörighetsdialogen för underanvändare
 • Möjlighet att stänga av redigering av Office-filer via Office Online samt lokalinstallerat Office-paket
 • Nya ikoner för Open dokument format
 • Uppdaterade dialoger för att dela mappar och filer med BankID-verifiering

SOSA 3.12

 • Storegate Digital Signering lanseras
 • Öppna och redigera Office-filer i det lokalinstallerade Officepaketet från Storegate Webb
 • Möjlighet att varumärkesanpassa sidan för publika utdelningar
 • Förbättrad ZIP-nedladdning av flera objekt
 • Aktivera notifikationer när nya händelser sker i mappar på Gemensamma filer
 • Möjlighet att ställa in fullständiga behörigheter på specifik mapp i Gemensamma filer
 • Tvinga underanvändare att dela filer med högre säkerhet (BankID, lösenord)
 • Storegate Varumärkesanpassning lanseras
Release notes för Storegate Cloud folder för Windows och Mac.

Version 4.15

 • Support for macOS Sonoma

Version 4.13

 • Uppdatera mappinnehåll från servern med jämna mellanrum för mappar som för närvarande är öppna i Finder (macOS)

Version 4.12

 • Stöd för persistent enhetsbokstav
 • Möjlighet att precisera eget namn på enhetsbokstav
 • Djuplänka ner till Mina- respektive Gemensamma filer
 • End-to-end kryptering med Cryptomator Indexera endast filer i bakgrunden för mappar som tidigare öppnats

Version 4.11

 • Uppdaterat .NET Framework Installer (Windows)
 • Support for TLS v1.3
 • Snabbare överföringshastighet när du laddar upp många mappar samtidigt
 • Minskat intervall för att köra lokal cachehantering Interoperabilitet med macOS 13

Version 4.10

 • Implementerat support för långlivade tokens
 • Maxstorlek per fil har ökat från 2 GB upp till 100 GB
 • Ändrat från nätverksmapp till enhetsbokstav Lagt till stöd för att hantera flera Storegate-konton

Version 4.0

 • Nya Storegate Cloud folder lanseras 2020
Release notes för mobila appar för Android och iOS.

Uppdatering januari 2024 – Android samt iOS version 1.3.

 • Uppdaterat till senaste API versionen för respektive plattform
 • Mindre buggfixar och förbättringar

Uppdatering Juli 2023 – iOS version 1.2. för iOS 16 eller senare.

 • Alternativ för att utesluta skärmdumpar från den automatiska bilduppladdningen
 • Öppna filer direkt från dina Favoriter för ett snabbare och mer effektivt arbetsflöde
 • Förbättrad felhantering för den automatiska bilduppladdningen
 • Förbättrad validering vid filnamnbyte för en smidigare namnändringsprocess
 • Förfinad validering vid skapande av Publika länkar med BankID för bättre säkerhet och användarvänlighet
 • Mindre designjusteringar för att hålla appen fräsch och användarvänlig

Uppdatering December 2022 – version 1.1 (nya versionen för Android 8 och iOS 15.0 eller senare)

 • Ny app lanseras med helt ny design och stöd för bättre filhantering
 • Snabbare uppladdning
 • Integrerat i Android och iOS drive
 • Möjlighet att skanna och spara direkt till Storegate
 • Skapa och redigera filer direkt i appen
 • Aktivera automatisk kamerauppladdning
 • Åtkomst till personliga favoriter
 • Dela filer och mappar med eller utan lösenord och BankID-verifiering
Release notes för Storegate Online Backup för Windows och Mac.

Version 3.4

 • Nytt loginflöde
 • Mindre buggfixar

Version 3.3

 • Automatisk rensning från molnserver (Windows)
 • Implementerat guide för att rensa gamla filer (Windows)
 • Support för Mac med Apple-chip (macOS) Mindre buggfixar

Version 3.2

 • Möjlighet att få information om händelser, lyckade/misslyckade uppladdningar, filer borttagna lokalt, uppladdningskö (Windows).
 • Information om sökvägar som saknas
 • Ladda upp enskilda filer upp till 100 GB (Styrs av erbjudandepolicy)
 • Schemaläggning och realtidsbackup
 • Mindre buggfixar

Version 3.1

 • Support för Windows 10 samt macOS 13
 • Ladda upp enskilda filer upp till 100 GB (Styrs av erbjudandepolicy)
 • Summering av antal mappar, filer och storlek på backupprofil
 • Uppdaterat .NET Framework Installer (Windows) Mindre buggfixar

Version 3.0

 • Nya Storegate Online Backup lanseras
 • Support for OAuth/Open ID
 • Implementerat nytt API för filöverföring Möjlighet att begränsa bandbredd för uppladdning av backup