Datorbackup

Skydda dig mot datorhaveri

Aktivera automatisk backup av dina lokalt sparade filer och försäkra dig om att du har skyddat din information från brand, virus och ransomeware.

Olyckor händer alla. Återställ dina filer utan att förlora någon information.

Trygg säkerhetskopiering

Genom att säkerhetskopiera allt ditt innehåll på din dator kan du försäkra dig om att all den information som du sparat lokalt finns säkrad i molnet.

Om du av misstag tar bort fel fil, råkar ut för datorhaveri eller stöld kan du med enkelt återställa dina filer.

Med Storegate ingår alltid automatisk datorbackup som med ett enkelt användargränssnitt kan installeras och aktiveras av vem som helst.

Datorbackup

Lagring i Sverige under svensk lag

Som en svensk molntjänst utvecklar vi egna tjänster och lagrar all information i Sverige. Du får en tjänst som lyder under svensk lag med full kontroll på din information.

Karta över sverige

När och varför behövs ett datorbackup?

I händelse av att data går förlorat är det viktigt att säkerställa att du har tagit backup, det vill säga kopierat och lagrat all information på en annan trygg och säker plats. Riskerna för dataförlust är tyvärr många och ibland mycket oväntade, men det vanligaste är:

  • Brand eller stöld
  • Hårddiskkrasch
  • Virus eller utpressningsprogram (ransomeware)
  • Mänsklig faktor som att radera filer och tömma papperskorgen

Enkel återställning av data

Återställning av information som du sparat i din backup är enkel. Filerna sparas alltid i original format och du kan snabbt komma åt dessa inloggad via webben.

Det innebär att du inte behöver installera ytterligare en till programvara för att komma åt lagrade filer. Övriga funktioner är bland annat versionshantering, backuprapporter, notifikationer etc.

Vår programvara för säkerhetskopiering stöder både Windows och Mac. Det krävs ingen vidare IT-kunskap eller speciell expertis för att komma igång. Du kan schemalägga backupen utifrån behov och all data du lagrar krypteras både vid överföringen samt i molnet.