Tillfälliga störningar kan förekomma idag 31/5 mellan kl 17 och 19, pga planerat nätverksunderhåll.

Förening

Samarbeta med föreningsdokument

En central plats i molnet för dokument, medlemsregister, budgetar och allt annat som du måste ha kontroll på i en förening.

För föreningar erbjuder vi tjänsten Storegate Multi till rabatterat pris. En populär molnlagringslösning för föreningar och medlemsorganisationer.

Samarbeta med protokoll, register och föreningsdokument i ett svenskt moln.

Du får full kontroll

En av många fördelar med att spara viktig information i molnet är att du som förening till exempel får smidig åtkomst till gemensamma dokument och kan spara filer som innehåller personuppgifter under svensk lagstiftning.

Med Storegate får du en svensk molntjänst som är perfekt för ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar. Dessutom blir det också enklare att uppfylla kraven för föreningen vad gäller hantering av personuppgifter i molnet enligt kraven i Dataskyddsförordningens (GDPR).

Hos oss får du allt på en och samma plats online, även viktigt dataskydd av filer via internet. Svensk molnlagring är både praktiskt och fantastiskt säkert.

Dela filer med Storegate

Skånes Ishockeyförbund sökte efter en lösning där styrelsen och kommittéer enkelt och säkert kan arbeta gemensamt med förbundets dokument och filer till ett fördelaktigt pris. Storegate Förening tillgodoser våra behov på ett bra sätt.

— Marcus Nilsson, Ekonomiansvarig – Skånes Ishockeyförbund

Kom igång och optimera föreningens filhantering!

Förening

59 kr

Per användare och månad

Från 3 användare

Tjänsten ger dig tillgång till effektiva verktyg för att samarbeta och säkra dokument eller medlemsregister digitalt.

Erbjudandet gäller vid registrering via denna länk för föreningar och stiftelser med ett organisationsnummer som börjar på 7 eller 8. Maximalt 10 användare.

GDPR-säker molnlagring

Även om man kanske inte tänker på det behandlar du som administratör eller styrelsemedlem i en förening och medlemsorganisation garanterat personuppgifter.

En personuppgift kan enligt IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) vara all sorts information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person. Det kan till exempel vara allt ifrån namn, personnummer, bostadsadress, mobilnummer, bilder och e-postadress etc.

Storegate uppfyller GDPR-kraven på att information skall lagras inom EU (all data finns i Sverige), loggning av händelser på tjänsten samt upprättande av giltigt personuppgiftsbiträdesavtal, till skillnad mot många andra molntjänster.

Genom att använda vår svenska molntjänst för säker lagring och delning av filer blir det enklare att följa Europeisk lagstiftning som GDPR och du undviker dessutom riskerna med amerikanska regelverk som CLOUD Act och Privacy Shield.

Personnummer ska alltid skyddas

Många organisationer hanterar känslig information utan att veta om det och dessutom lagras de ofta i molntjänster som lyder under utländsk lagstiftning, vilket inte är förenligt med GDPR.

Om ni som idrottsklubb eller övrig förening utför något av följande arbetssätt behandlar ni personuppgifter och är skyldig att följa GDPR. IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) ger följande exempel:

  • samlar in personuppgifter från medlemmar
  • registrerar medlemmar på något sätt
  • lagrar personuppgifter någonstans, till exempel i en molntjänst
  • lämnar ut personuppgifter till någon

Underlättar digitalt samarbete

Vi gör det enkelt att samarbeta med filer och dokument online, på ett tryggt sätt i ett svenskt molnet. Storegate är väl integrerat med Office och erbjuder smarta verktyg för redigering i realtid.

Molnet möjliggör teamsamarbete och en plats där du kan förvara exakt allt som föreningen behöver. Du kan spara viktiga styrelsedokument eller medlemsregister i olika mappar och kategorier. Du kommer enkelt åt den gemensamma arbetsytan både via webben eller direkt i utforskaren på din dator.

Dokumenthantering på Storegate

Svensk support

Som företagskund får du personlig hjälp att hitta rätt lösning och komma igång med alla våra tjänster. Via vår kunskapsbank hittar du enkelt svaren på vanliga frågor eller kommer i kontakt med vår support. Vi pratar gärna med dig!

”Utsedd till Europas bästa molntjänst för svenska företag”
av IDG Techworld.

Pratbubbla

All data lagras i Sverige

På Storegate har vi valt att ha egen infrastruktur för lagring till våra kunder. Vi använder oss inte av tredjepartstjänster som exempelvis Amazon eller Google för lagring av data, utan all information överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet.

Dina filer är endast tillgängliga för dig och du behåller ensamt äganderätten till lagrad information. Servrarna är kopplade till varandra och filerna som du sparat hos oss kopieras alltid och placeras i två olika servermiljöer.

Datasäkerhet är vår högsta prioritet och du ska alltid känna dig trygg med att spara data i våra tjänster.

Arbeta med dina filer på Storegate i mobilen

Kostnadseffektiv dokumenthantering

Storegate levererar alltid snabb, säker och kostnadseffektiv molnlagring.

Med onlinelagring sparar idrottsföreningen också mindre tid och resurser för egen hantering av data. En stor fördel med att lagra information i molnet är att du kan välja rätt lagringsutrymme och prisnivå efter dina egna önskemål.

Säkerheten först

Vi skyddar föreningens data och håller alltid ditt arbete säkert, oavsett var ifrån du väljer att arbeta.

Vill du lägga på ett extra lager säkerhet kan du aktivera tvåfaktorsautentisering till ditt konto. Det innebär ett ytterligare krav vid inloggning till tjänsten där du utöver lösenord också måste verifiera dig via en fristående app.

Enkelt att dela stora som små filer

Det är enkelt att skapa en publik utdelning av en mapp eller fil via webben. Du kan till exempel dela information till föreningens styrelsemedlemmar säkert, med antingen lösenordsskydd eller BankID-verifiering.

Har du behov av att samla in dokument till dina mappar går detta också utmärkt. Det är helt enkelt en inställning på din externa utdelning där du väljer att tillåta uppladdning i mappen.

Inbyggda funktioner som säker fildelning ingår alltid i vår svenska molntjänst. Storegate gör det lätt för föreningen att dela dokument och att samla in personuppgifter från till exempel nya eller befintliga medlemmar, under svensk lagstiftning.

Dela filer från Storegate i Outlook

Sätt behörigheter på mappar

Det faktum att ideellt arbete ofta sker delvis på distans och hemifrån ökar behovet av enkel lagring och hantering av filer online. Det sätter också ett allt större ansvar på noggrann kontroll över vem som har tillgång till vilken information.

Med Storegate kan du till exempel ange behörigheter och skapa grupper utifrån olika ansvarområden. Du kan på egen hand bestämma vem som får ha läs- eller skrivbehörighet till skapad mapp eller sparad fil. Att planera en intuitiv mappstruktur kommer göra det lättare att navigera bland lagrade föreningsdokument.

Lägg till användare på Storegate

Allt föreningen behöver i en svensk molntjänst

Förening
Grundfunktioner
Lagringsutrymme 1000 GB
Användare Från 3 användare (max 10)
Arbeta direkt i molnet Ja
Webbgränssnitt Ja
Enkel fildelning Ja
Filinlämning Ja
Mobila Appar Ja
Skyddande papperskorg Ja
Tilläggsfunktioner Förening
Digital signering Från 299 kr/mån
Dela filer med BankID Från 99 kr/mån
Varumärkesanpassning 99 kr/mån
Office-verktyg Förening
Skapa Office-filer Ja
Redigera Office-filer online Ja
Redigera Office-filer i lokalt installerade program Ja
Samarbeta i Office-filer online Ja
Outlook plugin för säker fildelning Ja
App för Microsoft Teams Ja
Samarbetsverktyg Förening
Administratörsroll Ja
Behörigheter Ja
Grupper Ja
Fillåsning Ja
Notifieringar på mappar Ja
Säkerhet Förening
Kryptering Ja
Möjlighet till End-to-end (E2EE) kryptering Ja
Dela filer med lösenord Ja
Tvåstegsverifiering Ja
Versionshantering Ja
Händelselogg Ja
Koppla bort enheter Ja
Lagring i Sverige Ja
Stöder GDPR Ja
Support Förening
Svensk support Ja