Säkra och skydda filer

Säkerhetsfunktioner

Upptäck flera enkla verktyg för att behålla kontrollen över din information och för att säkra ditt Storegate-konto.

Att skydda din data är vår högsta prioritet.

Tar hand om dina filer

Storegate är en bra molntjänst för att hålla företagets information säker inom Sveriges gränser. Hos oss kan du hålla alla dina filer, enheter och användare trygga, även om ni arbetar från olika platser.

Vi erbjuder dig flera verktyg som skyddar ditt konto mot intrång. Även om något oväntat skulle inträffa, det vill säga att användare råkar radera en fil av misstag eller att du drabbas av datavirus, kan du vara 100% säker på att vi tar hand om dina filer.

Med Storegate är du även garanterad datalagring i svenska datahallar, vilket gör det enkelt för dig att följa dataskyddsförordningen GDPR.

Versionshantering

Lagring i Sverige under svensk lag

Som en svensk molntjänst utvecklar vi egna tjänster och lagrar all information i Sverige. Du får en tjänst som lyder under svensk lag med full kontroll på din information.

Karta över sverige

Allt du behöver för att säkra och skydda filer.

Fil- och versionsåterställning

Återgå till tidigare filversioner eller återskapa raderade filer.

Tvåstegsverifiering

Skydda din information och verifiera din inloggning med en extra säkerhetsnyckel.

Kryptering

Alla filer som lagras krypteras med en egenutvecklad och systemgenererad krypteringsalgoritm.

Händelseloggning

Systemet loggar alla händelser och aktiviteter som användare gjort på ditt konto.

Tillåt publik utdelning

Skapa säker fildelning med BankID eller lösenordsskydd.

Tilldela behörigheter

Administrera underadministratörsroller och bestäm om användare ska ha läs och/eller skrivbehörigheter.

Skyddande papperskorg

Tjänsten har en papperskorg dit alla raderade filer flyttas innan man själv väljer att ta bort dem permanent.

Mappnotifikationer

Avisering om en mapp uppdateras, nytt innehåll läggs till eller redigeras.

Koppla bort enheter

Ha kontroll vilka enheter som är uppkopplade mot ditt konto. Skulle du bli av din dator eller telefon så kan du enkelt hindra access.

Lagring i Sverige

Alla filer sparas på dubblerade servrar i svenska datahallar.

GDPR-säker

Storegate är ett svenskt bolag som tillhandahåller datalagring i Sverige, vilket gör det enkelt för dig att följa GDPR.