Tillfälliga störningar kan förekomma idag 31/5 mellan kl 17 och 19, pga planerat nätverksunderhåll.

Storegate BCP

Business Contingency Planning

Säkerställer att viktig information för den löpande verksamheten är uppdaterad och tillgänglig under den mest kritiska fasen​ om verksamheten drabbas av exempelvis ransomware, supply chain-attacker, stöld eller brand.

Cyberberedskap i Storegates svenska molntjänst.

Beredskap för verksamheten

Storegate BCP ger din verksamhet en vilande miljö att aktivera om ni drabbas av en cyberattack. Till skillnad från traditionella backuplösningar är Storegate BCP ett återläsningsfritt komplement som gör det snabbt och enkelt att komma igång med verksamheten om olyckan skulle vara framme.

BCP - En digital krisledningsplan

Vilande miljö

Med Storegates plattform som en sekundär miljö möjliggörs snabb driftsättning.

Kom igång utan restore

Ingen återläsning behövs. Alla filer lagras i originalformat och går att arbeta med direkt.

Åtkomst internt och externt

Samarbeta i dokument och dela filer till partners och externa kontakter.

Storegate via partner

Storegate har levererat molnlösningar till företag och offentlig sektor i över 20 år. Vi erbjuder även våra tjänster via partners som Telia Cygate, Atea, Telia Company, Dustin, Nordlo, Advania med flera. Tillsammans med Nordens största IT-leverantörer kan vi även leverera tjänster genom upphandlade ramavtal.

Boka kostnadsfri demo

Vi berättar gärna mer om Storegate BCP och hur vi kan hjälpa dig få cyberberedskap. Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig.

Varför behövs en contingency plan?

De senaste åren har attacker med skadlig kod ökat och en verksamhet som drabbas av Ransomware, virus, DDOS- eller Supply chain attacker, ​översvämning, stöld eller brand​ drabbas ofta hårt ekonomiskt. Dels kan en cyberattack vara förenat med en dyr lösensumma och dels kan det tillkomma stora kostnader för en verksamhet som står stilla.

Återläsningsfritt och användarvänligt

Med Storegate BCP slipper du göra restore av gamla backuper för att komma igång med verksamheten. All viktig data finns lagrad i originalformat hos Storegate och man direkt börja arbeta tillsammans genom Storegates unika lösning. Gränsnittet är användarvänligt och kräver ingen utbildning, med några få klick är ni igång.

Lagring i Sverige under svensk lag

Som en svensk molntjänst utvecklar vi egna tjänster och lagrar all information i Sverige. Du får en tjänst som lyder under svensk lag med full kontroll på din information.

Karta över sverige

Säkerställ uppdaterad information

Storegate BCP, Business Contingency Planning, säkerställer att viktig data finns tillgänglig om verksamheten drabbas av exempelvis en cyberattack. Tillsammans med dig som kund analyserar vi er verksamhet. Därefter installerar vi en mjukvara som dagligen kopierar över viktig information från olika källor och ser till att den alltid hålls uppdaterad. Det gör det enkelt för verksamheten att snabbt komma igång under den mest kritiska fasen​. Viktiga filer går att nå för utvalda medarbetare, partners och externa kontakter. Data är tillgänglig i en förbestämd mappstruktur med behörighetssystem baserat på användare och grupper​.

  • Fakturering av kunder​
  • Betalningar till leverantörer​
  • Kontaktlistor​
  • Avtal, immateriell egendom​
  • Kundspecifik information​
  • Krisplaner​
  • HR-info, organisationsscheman, anställningsavtal etc.​

Rekommenderas av eSam

Storegate har blivit godkänd av eSamverkansprogrammet som en av två leverantörer för säker lagring och fildelning i molnet för offentlig sektor.

Inbyggt skydd mot ransomware

Genom vår smarta contingency-lösning skyddas verksamhetens data från ransomware. Om man drabbas av en cyberattack med krypterade filer som följd påverkar detta inte den vilande miljön hos Storegate. Den skyddas i våra system.

Vad händer vid en incident?

När en incident uppstår kan verksamheten nå all viktig information via Storegate. Användare och behörigheter är uppsatta i förväg och startsträckan är därför kort. Med Storegate BCP får du alltid svensk support och personlig supportkontakt.