Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Smarta påminnelser

Bevaka avtal, filer och mappar

Sätt en påminnelse på en fil eller mapp och få full koll på när du ska hantera avtal, uppsägningar eller dokument.

Smarta påminnelser för dina filer och mappar

Avtalsbevakning och uppdatering av filer

Med vår funktion för Smarta påminnelser kan du enkelt bevaka avtalsdatum, uppsägningstider och andra affärsrelaterade händelser. Aldrig mer missade deadlines eller försenade uppdateringar.

Välj mellan att ställa in påminnelser för specifika datum eller låt dem återkomma regelbundet per vecka, månad eller år. Perfekt för att hålla din arbetsdag organiserad och effektiv.

Genom att använda våra Smarta påminnelser kan du fokusera på det som verkligen är viktigt för din verksamhet, samtidigt som du undviker att slösa tid på att manuellt hålla koll på deadlines och uppdateringar.

Dokumenthantering på Storegate
Översikt på webb med ruta för att aktivera smarta påminnelser på en fil eller mapp

Få struktur med Smarta påminnelser

Håll koll på det viktigaste och undvik att missa deadlines med hjälp av smarta påminnelser för filer och mappar.

  • Avtalsförnyelser: Få en påminnelse när det är dags att förnya avtal med leverantörer, kunder eller partners för att undvika avbrott i verksamheten.
  • Uppsägningstider: Bevaka uppsägningstider för abonnemang, licenser eller hyresavtal för att undvika oavsiktliga förlängningar eller straffavgifter.
  • Uppdatering av dokument: Få en påminnelse när det är dags att uppdatera viktiga dokument, såsom policyer, manualer eller mallar.
  • Mötesförberedelser: Bevaka mappar med material för kommande möten, presentationer eller projekt för att säkerställa att allt är förberett i god tid.
  • Marknadsföringskampanjer: Få påminnelser för att starta, övervaka och avsluta marknadsföringskampanjer,
  • Projektledning: Få påminnelser för viktiga deadlines, uppdateringar och milstolpar relaterade till pågående projekt för att säkerställa projektets framsteg och leverans i tid.

Lagring i Sverige under svensk lag

Som en svensk molntjänst utvecklar vi egna tjänster och lagrar all information i Sverige. Du får en tjänst som lyder under svensk lag med full kontroll på din information.

Karta över sverige