Våra artiklar

Senaste nytt på Storegate

Ta del av våra senaste nyheter, artiklar och pressmeddelanden. Här bjuder vi på flera smarta funktioner och säkra tips gällande lagring av information i vår svenska molntjänst.

Axel Hermansen leder Storegates fortsatta expansion

Mats Karlsson, vd och en av grundarna till Storegate AB, lämnar nu över stafettpinnen till Axel Hermansen som ny tf vd för bolaget. Mats Karlsson, vd och en av grundarna…

Hej myndighet, kommun och region

Behov av dokumenthantering, fildelning och säkert samarbete? eSams arbetsgrupp har tagit fram en rapport som visar lämpliga och lagliga alternativ för Digital Samarbetsplattform inom kommun, region och myndighet.

6 skäl att börja signera digitalt

Med digital signering kan du låta mottagaren underteckna avtal, dokument och annan sekretessbelagd information på ett lagligt, regelrätt och säkert sätt. Här listar vi 6 skäl att börja signera digitalt.…

Dela information säkert mellan organisationer

Att dela information på ett säkert sätt är en utmaning för många verksamheter. Att dessutom dela information mellan olika organisationer gör det hela än mer komplicerat. Faktum är att man bör undvika att skicka känslig data i ett vanligt mail.

eSam-rapporten del 2 presenterad

eSam-rapporten visar att Storegate är en av två godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Rapporten är ett resultat av det arbete som eSams arbetsgrupp lagt ner under 2021 på att ta fram lämpliga och lagliga alternativ för Digital Samarbetsplattform i offentlig sektor.