Kontakta oss Logga in

Tillgänglighet

Enkla, tillgängliga och användbara tjänster för alla

Storegate och tillgänglighet

Storegate är ett företag som erbjuder molntjänster för lagring, delning, signering och samarbete. Vi vill att våra tjänster ska vara enkla, tillgängliga och användbara för alla våra kunder, oavsett funktionsförmåga. Därför arbetar vi aktivt med att följa tillgänglighetsdirektiv och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här berättar vi mer om hur vi jobbar med tillgänglighet i vår digitala utveckling och vad vi gör för att förbättra vår webbplats.

Vårt arbetssätt för tillgänglighet

Vi har infört mer formaliserade rutiner och ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa att våra digitala tjänster syftar till att uppfylla tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1 på nivå AA. Det innebär att vi har en central kravställning för tillgänglighet som gäller för alla våra utvecklingsprojekt. Vi jobbar även med stödmaterial som underlättar arbetet och utvecklingsinitiativen. Dessutom satsar vi på kompetenshöjande insatser för våra medarbetare, så att de kan utforma tjänster som är anpassade för olika användares behov. Vi vill också öka vår kundcentrerade utveckling genom att involvera kunder med olika funktionsvariationer i högre grad. Vi samarbetar med flera parter för att få feedback och förslag på hur vi kan göra våra tjänster mer tillgängliga och användbara.

Hur vi testar våra tjänster utifrån ett tillgänglighetsperspektiv

Vi har testat våra tjänster på olika sätt för att kontrollera att de uppfyller tillgänglighetskraven. På vissa delar av tjänsterna har vi gjort en självskattning (intern testning) och på andra delar tar vi av våra kunder. Vi gör kontinuerliga självskattningar med interna testningar kring pedagogik, språk och teknik. Vi gör användartester löpande.

Funktioner som inte helt eller delvis är tillgängliga

Vi strävar alltid efter att våra tjänster ska vara helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det kan finnas brister som vi inte har upptäckt eller åtgärdat ännu av olika skäl. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem och göra våra tjänster så bra som möjligt för alla våra kunder utan att göra avkall på funktionalitet. Om du upplever något problem med tillgängligheten eller har några frågor eller synpunkter, är du välkommen att kontakta oss på info@storegate.com. Vi tar tacksamt emot din feedback och gör vårt bästa för att hjälpa dig.