Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Smarta påminnelser, Mallsignering och ID-kontroll för grupper

Nya funktioner i Storegate

Idag lanseras en ny version av svenska molnplattformen SOSA (Storegate Online Storage Application) som innehåller en rad nya funktioner och viktiga förbättringar. Bland nyheterna finner vi Smarta påminnelser, mallsignering och ID-kontroll för grupper.  

Vi letar ständigt efter områden där vi kan stärka vårt produktutbud ytterligare och förbättra användarupplevelsen. Med den senaste versionen kan våra kunder inte bara bevaka sina avtal, filer och mappar med Smarta påminnelser utan även använda vår nya mallsignering på hemsidor eller i sociala medier. BankID-identifieringen säkerställer dessutom att personer man gör affärer med, verkligen är de som de utger sig för att vara.

Torbjörn Lindkvist
Affärs- och produktutvecklingschef på Storegate
Bild på Torbjörn Lindkvist
Nya funktioner i företagstjänsten
– Smarta påminnelser

Samtliga företagsanvändare har nu möjlighet att sätta Smarta påminnelser för avtal, filer och mappar på ett förutbestämt datum eller återkommande per vecka, månad eller år. Lämpliga scenarier är om du har en fil som ska uppdateras enligt ett visst intervall eller för att bevaka ett avtalsdatum, en uppsägningstid eller en affär.

– Mallsignering

För kunder med tjänsten Storegate Signering är det nu möjligt att få samma avtal signerat av flera oberoende parter med mallsignering. Lämpliga scenarier är att digitalt kunna signera ett medlemsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal eller hyresavtal.

– ID-kontroll för grupper

För kunder med tjänsten ID-kontroll är det nu möjligt att genom samma länk göra identifieringar av stora grupper. Lämpliga scenarier är att BankID-identifiera flera ledamöter vid styrelsemöten som sker online eller i andra sammankomster där en rösträtt kräver identifikation.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Lindkvist, Affärs- och produktutvecklingschef, Storegate AB, +46 (0) 705 48 74 63, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

OM STOREGATE AB

Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en av 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Hawk Infinity Software.