Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Säkra framtidens information

När omvärlden förändras ställs nya krav på hur hybrida arbetslag delar och samarbetar i digital information. Tidigare accepterade lösningar måste omvärderas utifrån nya säkerhetshot som uppstår.

Genom en rad innovationer gör Storegate det möjligt att arbeta tillsammans med full regelefterlevnad, tryggt och säkert. Dessutom med ett bättre och snabbare resultat. Med Storegate är de digitala möjligheterna obegränsade, samtidigt som den mest affärskritiska datan är väl bevarad. Det stannar mellan oss – helt enkelt.

Häng med för att se hur du kan säkra framtidens information med Storegate.

Samarbete mellan flera parter
Sömlös säkerhet och regelefterlevnad
Kompletterande tilläggstjänster
Kontakta oss

Önskar du personlig rådgivning kring hur du kan säkra framtidens information för din verksamhet? Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur Storegate kan hjälpa till.

Rekommenderas av eSam
eSam logo ny

Storegate en av två eSam-rekommenderade tjänster (PDF-rapport) för dokumenthantering, fildelning och digital signering i Sverige under svensk jurisdiktion.