Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Så säkrar du kontinuitet i din verksamhet vid en cyberattack

Tänk dig att alla era system är nere. Ingen e-post. Ingen chat. Ingen katalogtjänst. Ingen kontorsinloggning eftersom åtkomstsystemen är låsta. Du försöker komma in i olika system men överallt är det låst och det är bara början. Du har en telefon och som bäst en dator eller surfplatta.

Den senaste tiden har visat att såväl stora som små verksamheter kan drabbas hårt av cyberattacker. Det är inte längre en fråga om man drabbas, utan när. Hur arbetar din verksamhet med proaktiv planering? Hur beredda är ni inför en eventuell säkerhetsincident? Och vilka systemstöd finns på plats som säkrar kontinuiteten?

Digital krisledningsplan tryggar verksamheten vid cyberattacker

Många företag saknar den kompetens och resurser som krävs för att driva ett förebyggande säkerhetsarbete när det gäller cyberattacker. Det kan handla om allt ifrån en grundlig säkerhetsanalys till att ha kännedom om den senaste tekniken. Eller att få anställda att känna till vilka aktuella säkerhetshot som pågår och hur de gemensamt skyddar sig mot intrång. Genom att säkra upp sin verksamhet med Storegate BCP och en analys från en av våra partners får företagen möjlighet att fokusera på sin egen affär istället för på IT.

BCP - En digital krisledningsplan

Vill du veta hur vi kan hjälpa just din verksamhet? Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig för en kostnadsfri demo.

Nya hot kräver nya lösningar

Storegate BCP, Business Contingency Planning, är en digital krisledningsplan som säkerställer att viktig data finns tillgängliga om verksamheten drabbas av exempelvis ransomware eller en cyberattack. Tjänsten gör det möjligt för anställda att driva verksamheten vidare även om interna och externa system ligger nere och det går snabbt att komma igång med både filer och databaser.

Cyberberedskap året runt
Torbjörn Lindkvist, CPO Storegate

För ungefär ett år sedan blev vi kontaktade av ett svenskt bolag inom bygg- och konstruktionsbranschen. De sökte efter en BCP-lösning (Business Contingency Planning) för åtkomst av affärskritisk information utifall det värsta inträffade. Vi skulle utgå ifrån att alla deras system var utslagna i en cyberattack och att anställda enbart hade tillgång till en mobil, surfplatta eller i bästa fall en hemdator med internetanslutning. All information som lagrades i molntjänsten fick endast vara åtkomlig efter det att incidenten inträffat och i en fördefinierad behörighetsstruktur. Ransomware-skydd skulle finnas inbyggt och all information skulle hållas uppdaterad löpande på daglig basis.

Torbjörn Lindkvist, CPO Storegate AB

Med Storegate BCP får bygg- och konstruktionsbolaget nu ökad cyberberedskap, lösningen står redo tas i drift om olyckan skulle vara framme. Genom Storegates system uppdateras data från olika källor kontinuerligt och samlas på ett säkert sätt i Storegates svenska moln. Användare och behörigheter finns uppsatta i förväg. Det gör startsträckan kort om verksamheten skulle drabbas av en cyberattack eller av någon anledning inte kan nå sina egna system.

Rekommenderas av eSam
eSam logo ny

Storegate en av två eSam-rekommenderade tjänster (PDF-rapport) för dokumenthantering, fildelning och digital signering i Sverige under svensk jurisdiktion.

Storegates tjänster erbjuds idag via Telia, Dustin, Atea, Advania, Cygate med flera och kunder återfinns inom både privat och offentlig sektor. Några exempel är: CSN, Etikprövningsmyndigheten, Täby kommun, Högskolan i Skövde, Region Stockholm, SL, Stöldskyddsföreningen, Ramböll, WSP, Tillväxtverket och Karolinska Institutet.

Kontakta oss!

Vi berättar gärna mer om hur vårt svenska moln ger dig full kontroll på dina filer.