Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Storegate lanserar Digital Signering

PRESSRELEASE:

En svensk molntjänst för verksamhetens filer, lanserar nu en juridiskt hållbar tjänst för digital signering som en del i sitt tjänsteutbud. Storegates satsning på Digital Signering ger kunderna en unik möjlighet att lagra, dela och signera dokument digitalt med full regelefterlevnad vad det gäller de krav om sekretess som återfinns i:

  • Offentlighet och sekretesslagen (OSL)
  • Patientdatalagen (PDL)
  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Skollagen
  • Dataskyddsförordningen (GDPR).

– Vi ser att det är först nu som marknaden verkligen mognat, säger Torbjörn Lindkvist, Affärs- och Produktutvecklingschef på Storegate. Vi har utvecklat tjänsten för att den ska vara enkel att använda men ändå efterleva eIDAS-lagstiftning och offentlig sektors höga krav. Undertecknare kan legitimera sig och signera avtal med BankID eller digital underskrift. Avtalen exporteras i PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) och får kvalificerade signaturer med tidsstämpel för långtidsarkivering (LTV). Certifikaten som förseglar dokumenten återfinns på EUTL (European Union Trusted List) samt AATL (Adobe Approved Trusted List), avslutar Torbjörn Lindkvist.

Digital signering både säkrare och mer kostnadseffektivt

Med digital signering blir det möjligt för verksamheten att ersätta pappersarbete och tidskrävande hantering av fysiska signaturer med säkra digitala underskrifter.

– Det är väldigt glädjande att få presentera denna tjänst för såväl befintliga som nya kunder, säger Mats Karlsson, VD på Storegate AB. Med Storegate Signering som en del i vårt tjänsteutbud sparar våra kunder både tid, pengar och får en effektivare verksamhet med högre säkerhet. Det är precis det som är vår uppgift.

Läs mer: https://www.storegate.com/funktioner/digital-signering/

För mer information, kontakta:
Mats Karlsson, VD, Storegate AB, mats.karlsson[at]storegate.com

Torbjörn Lindkvist, CPO, Storegate AB, +46 (0) 705 48 74 63, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

OM STOREGATE AB
Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en av 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Jotta Group.