Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ny app för GDPR-säker hantering av information i Microsoft Teams

Storegate – En svensk molntjänst för verksamhetens filer lanserar nu en ny app för Microsoft Teams som gör det möjligt att lagra, dela och samarbeta i filer som klassas som extra skyddsvärda eller innehåller känsliga personuppgifter.

Appen innehåller samma funktioner som Storegates webbtjänst för att lagra, dela och redigera filer. Även Digital signering och möjlighet att dela filer via publika länkar med BankID-verifiering finns med. Appen kan installeras via den inbyggda app-butiken i Microsoft Teams eller tillhandahållas av verksamhetens Office 365-admin.

Torbjörn Lindkvist

Det är flera av våra kunder som arbetar i en hybrid-miljö där man kompletterar sina tjänster från Microsoft med olika tjänster från Storegate. Vi har haft en stark efterfrågan på att komma närmare användarnas arbetsflöden, och den nya appen är ett steg i den riktningen, säger Torbjörn Lindkvist, CPO på Storegate. Använder man Teams som sin huvudsakliga kommunikationskanal så kommer det framöver vara naturligt att arbeta med Storegates app för Microsoft Teams.

Torbjörn Lindkvist, CPO på Storegate AB

Vid delning av filer med Storegates app för Microsoft Teams hanteras de enbart i Storegates svenska moln. Det gör det tryggt att dela även känslig data, filer som innehåller personuppgifter eller affärskritisk information.

Vi tror på en integrerad användarupplevelse och att det är framtidens sätt att använda olika tjänster säger Mats Karlsson, VD på Storegate AB. Med Storegate för Microsoft Teams som en del i vårt tjänsteutbud kan fler kunder komplettera sin befintliga IT-plattform med Storegates svenska molntjänster för att arbeta säkert med företagets information.

Mats Karlsson, VD på Storegate AB
Teams 5

Läs mer: https://www.storegate.com/funktioner/app-for-microsoft-teams/

För mer information, kontakta:
Mats Karlsson, VD, Storegate AB, mats.karlsson[at]storegate.com

Torbjörn Lindkvist, CPO, Storegate AB, +46 (0) 705 48 74 63, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

OM STOREGATE AB
Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en av 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Jotta Group. För mer information www.storegate.se

Kontakta oss!

Vi berättar gärna mer om hur vårt svenska moln ger dig full kontroll på dina filer.