Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

eSams rapport ger grönt ljus för svenska Storegate

PRESSRELEASE:

I enlighet med rekommendationer från Integritetskyddsmyndigheten (IMY) ger nu eSams rapport grönt ljus till offentliga verksamheter att använda Storegates svenska molntjänst. Det innebär att Storegate är en av de leverantörer i rapporten som uppfyller kravspecifikationen när det gäller dokumentlagring.

Svenska organisationer inom offentlig sektor och kommuner har efterlängtat den rapport som eSam idag offentliggjorde den 18 november 2021. Rapporten var först planerad att publiceras i oktober månad men blev framflyttad på grund av de synpunkter som inkommit vid remissförfarandet.

Storegate godkänd lösning i rapporten från eSam

Vi är oerhört glada och stolta över att vi på Storegate är utvalda som godkänd lösning i rapporten från eSam. Det visar på att vi som svensk molntjänstleverantör kan erbjuda offentlig som privat organisation en pålitlig och GDPR-säker tjänst för dokumentlagring och delning av digital information, säger Matz Karlsson, VD på Storegate.

Med Storegates molntjänst behöver inte svenska myndigheter oroa sig över riskerna med insyn från främmande makt genom till exempel regelverk som CLOUD Act, FISA 702 eller ogiltigförklarandet av Privacy Shield.

För vidare läsning om vilka molntjänster i rapporten som av eSam anses passande för ett säkert digitalt samarbete med interna och externa parter hänvisar vi till eSams hemsida.

För mer information, kontakta:
Matz Karlsson, VD, Storegate AB, matz.karlsson@storegate.com

OM Storegate AB
Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Jotta Group.