Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Digital suveränitet, vad innebär det?

I en tid när mycket fokus ligger på säkerhet och det ökade cyberhotet kommer också frågan om molntjänster och digital suveränitet upp. Storegate startade sin verksamhet för 20 år sedan, långt innan digital suveränitet var ett begrepp. Vi tog tidigt positionen som det svenska alternativet och har sedan dess varit en helhetsleverantör och komplement för att säkra data inom Sveriges gränser.

Genom dataskyddsförordningen GDPR har EU satt upp ett regelverk för datahantering med tydliga riktlinjer för företag och offentliga verksamheter att förhålla sig till. GDPR gäller alla som är verksamma inom EU och syftet är att säkerställa att personuppgiftshantering sker på sådant sätt att medborgarnas integritet skyddas.

Digital suveränitet för att skydda känslig data

När det gäller amerikansk lagstiftning har myndigheter, med stöd av Cloud Act, rätt att begära ut den data som lagras och utlämning av data innebär att man riskerar att bryta EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Digital suveränitet är ett sätt att skydda känslig data och behålla kontrollen över den. Genom att använda en suverän molntjänst där data enbart lagras och hanteras inom Sveriges/EUs gränser skyddar man sin data från utomeuropeisk lagstiftning. Man undviker osäkerheten med utomeuropeiska molntjänster och slipper riskera att främmande makt kan komma åt den information verksamheten lagrar.

Vi ser hur medvetenheten kring cybersäkerhet och integritet i molnet ständigt ökar och digital suveränitet har blivit ett hett ämne. Inom såväl privat som offentlig sektor börjar man alltmer ifrågasätta användandet av utomeuropeiska molntjänster. Vår lösning har fördelen att den kan användas antingen som ett komplement för att GDPR-säkra lagring av känslig data eller som en helhetslösning som samarbetsplattform och för dokumenthantering. Det gör det enkelt för verksamheten att få full kontroll och säkerställa regelrätt hantering i enlighet med GDPR.

Axel Hermansen, vd Storegate AB
Axel Hermansen, tf vd Storegate AB
Enkelt att följa GDPR med ett svenskt moln

På Storegate gör vi det enkelt för dig och din verksamhet att lagra, dela och samarbeta i filer på ett säkert sätt. I vår svenska molntjänst kan du hantera känslig data och personuppgifter utan att oroa dig för insyn och påverkan av utländska lagar. Hos Storegate är systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act.  Vi har hjälpt svenska företag och myndigheter med säkra molnlösningar sedan 2003 och bland våra kunder finns alla möjliga branscher representerade.

Vill du veta mer?

Vill du veta hur vi kan hjälpa din verksamhet med en suverän molnlösning? Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig för en kostnadsfri demo.

Rekommenderas av eSam
eSam logo ny

Storegate en av två eSam-rekommenderade tjänster (PDF-rapport) för dokumenthantering, fildelning och digital signering i Sverige under svensk jurisdiktion.