Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Vd:s ansvar om en cyberattack inträffar?

Computer Sweden rapporterar om en ny undersökning som visar att 42 procent av svenska vd:ar anser att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå. Trots detta hävdar hela 74 procent att det är deras eget ansvar som vd om en cyberattack skulle inträffa.

Anmärkningsvärt är att en minoritet av de tillfrågade vd:arna (endast 26 procent) kunde bedöma de potentiella finansiella konsekvenserna av en fullbordad cyberattack mot deras organisationer. Här har vi dels eventuell lösensumma och utöver det tillkommer också kostnaderna för driftstopp, en kostnad som ofta växer snabbt vid en attack.

För företagsledare som strävar efter att höja sin organisations cybersäkerhet, är det avgörande att vidta åtgärder för att minimera riskerna och den potentiella skadan en attack kan göra. Här är några användbara tips:

  1. Gör en riskbedömning: Identifiera och utvärdera specifika cyberrisker som din organisation kan möta.
  2. Sätt upp beredskap: Ha en tydlig plan om en cyberattack sker. Se till att säkerställa att verksamhetskritisk data är åtkomlig utanför era interna system.
  3. Utbilda din personal: Se till att hela organisationen är medveten om hur de ska agera cybersäkert och att de kan hantera potentiella hot.
  4. Använd MFA (Multi-Factor Authentication): Öka säkerheten för inloggningar och användarkonton genom att implementera flerfaktorsautentisering.
  5. Håll systemen uppdaterade: Se till att alla system och programvaror är aktuella med de senaste säkerhetsuppdateringarna för att minimera sårbarheter.
  6. Samarbeta med cybersäkerhetsexperter: Genom att samarbeta med erfarna cybersäkerhetsföretag stärker du din organisation och kan lägga fokus på din kärnverksamhet.

Vi på Storegate kan hjälpa till med Business Contingency Planning som tjänst. Det innebär att du med vår lösning kan få igång verksamheten inom några minuter om ni skulle drabbas av en cyberattack eller av någon annan anledning inte kommer åt era interna system. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Säkra verksamheten med BCP

Vi berättar gärna mer om hur vi hjälper dig få full kontroll på verksamhetens data. Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig inom kort.