Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Många svenskar missar viktiga rutiner för cybersäkerhet

När PwC undersöker digital trygghet är det få svenskar som genomför åtgärder för att minska sin digitala sårbarhet, trots att cyberhotet ökar.

En ny undersökning från PwC Sverige, som publicerades i Aktuell Säkerhet den 28 augusti, visar att en hög andel av svenskarna inte vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder för sina datorer. 40% av de tillfrågade angav att de inte hade säkerhetskopierat sin dator under det senaste året, medan en tredjedel medgav att de inte hade uppdaterat sitt virusskydd. Dessutom uppgav hela 60% av de tillfrågade att de inte byter lösenord regelbundet, vilket enligt PwC ökar den digitala sårbarheten. Samtidigt upplever 65% av svenskarna att cyberhoten mot Sverige ökar. Dessutom visar undersökningen att så få som 16 procent tror att svenska myndigheter klarar av att stå emot en cyberattack. Enligt PwC är det oroande att tilliten till statlig verksamhets cybersäkerhet är så pass låg och att det behövs förtroendestärkande åtgärder, parallellt med ytterligare resurser och utbildning inom myndighetssverige.

Höj cybersäkerheten med Storegate

I ljuset av det förändrade omvärldsläget de senaste 1.5 åren är det hög tid att vi gemensamt tar cybersäkerhet på större allvar. På Storegate driver vi ett långsiktigt arbete med avsikten att förstärka säkerheten i såväl interna processer, i våra system, som i att tillhandahålla förebyggande tjänster för både mindre företag, myndigheter och privatpersoner. Vi erbjuder olika backuplösningar, Business Contingency planning (BCP) som tjänst, och lösningar som till exempel dela filer med BankID-verifiering och Digital Signering för att minimera riskerna med bedrägeri.

Cybersäkerhet

Läs mer:

Datorbackup
Serverbackup
Business contingency planning
Dela filer med BankID
Digital signering

Kontakta oss!

Vi berättar gärna mer om hur vårt svenska moln ger dig full kontroll på dina filer.