Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Lagra, dela och samarbeta säkert

Svensk molntjänst utan insyn

Vi har hjälpt svenska företag och myndigheter att skydda känslig information sedan 2003. Välkommen in, och välkommen hem.

Sekretess och integritet är grundbultar för oss och vi drivs av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring i Sverige. Med Storegate får du allt du behöver för dela, lagra och samarbeta i digital information, utan oönskad insyn.

— Axel Hermansen, vd Storegate AB

Vi scannar aldrig din data

Vi scannar inte din information i affärsutvecklings- eller marknadsföringssyfte.

Ingen data till tredje part

Vi säljer aldrig dina data till tredje part.

Du behåller äganderätten

Vi tar aldrig över ägandeskap för din information.

Bara det nödvändiga

Vi skyddar dina data, och vi sparar inte mer än nödvändigt.

GDPR-säkert

Vi hanterar kunddata enligt GDPR (Dataskyddsförordningen 2016/679). Din information lämnar aldrig Sverige.

Ingen träning av AI

Vi tränar inte generativa AI modeller (LLM) på din lagrade information.

Skyddat från utländsk lagstiftning

Vi träffas inte av lagstiftning i tredje land som FISA702, CLOUD Act eller annan extraterritoriell lagstiftning.

Hemlig information förblir hemlig

Vi värnar om rätten till att du ska kunna lagra hemlig information i molnet.

Hur kan vi hjälpa din verksamhet?

Kontakta oss för mer information
Storegates svenska molntjänst

Våra lösningar

  • Dokumenthantering och samarbete: Arbeta, lagra, dela och samarbeta i gemensamma filer i grupper och behörighetsnivåer.
  • Säker fildelning med BankID-verifiering: Skydda publika länkar med BankID. Mottagare måste verifiera sig för att komma åt innehållet.
  • Kontinuitetsplanering som tjänst: Säkerställ att viktiga data är tillgängliga i realtid om verksamheten drabbas av ransomware eller en cyberattack med BCP.
  • ID-kontroll på distans: Legitimera ledamöter, kunder och partners i med BankID.
  • Digital signering: Signera dokument, avtal och annan sekretessbelagd information på ett lagligt, regelrätt och säkert sätt.

Vi visste att vi behövde en förändring för att kunna möta våra säkerhetskrav och samtidigt förbättra vår arbetsprocess. Idag har vi en säker molntjänst där vi kan dela känslig information snabbt och effektivt. Anställda är nöjda med hur smidigt och säkert det är att använda systemet, och vi har en tydlig överblick över informationsflödet. Detta har inte bara ökat vår effektivitet, utan också stärkt vår förmåga att skydda känslig information.

— IT-chef

Delning av känslig information hos myndighet

En statlig myndighet stod inför utmaningen att effektivisera och säkra sin hantering av känslig information. Genom att implementera Storegates molntjänst har de nu en smidig och säker process för att dela information.