Skydda organisationens information från utpressningsprogram

 • Nya digitala arbetssätt öppnar tyvärr upp för att flera företag utsätts för ransomware, datorstöld och datorhaveri. Med hänsyn till Covid-19 bedriver nu stora delar av Sverige sina företag på distans och tråkigt nog utnyttjar kriminella denna sårbarhet genom mera digitala angrepp på nätet. Bedrägerier kan vara allt från kommunikation i e-post, SMS, telefonsamtal eller genom virusprogram som tar sin in personens dator.

  Vi vill uppmärksamma alla om att vara extra noggranna nu när alla arbetar på distans. Vi på Storegate anser att det är onödiga situationer som kan undvikas med en säker molntjänst och med rutiner för backup. För många är detta ett nytt sätt av bedrägeri och för att skydda den anställda och verksamhetens information är det viktigt att inte spara information lokalt på datorn.

  Skydda era filer mot ransoware med Storegate Backup
  Genom att använda Storegate Backup har du säkrat all information vid det fall du utsätts för ett virus som kapar din dator och dess innehåll. Istället för att oro dig för att bli tvingad att betala en lösensumma för att få din dator upplåst kan du enkelt komma åt all din lagrade information på Storegate från vilken dator som helst.

  All information som lagras på Storegate överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet.

  Med Storegate kan du:

  • Få automatisk backup på din dator
  • Arbeta med dina filer i molnet
  • Samarbeta med filer internt och externt
  • Dela filer enkelt med kunder och partners
  • Skydda information med BankID

  Vi på Storegate värnar om allas integritet och lagrar all information i Sverige i enlighet med GDPR, under svensk lag. Du slipper dessutom att fundera på Privacy Shield, Schrems II och CLOUD Act. Hör av dig om du önskar mer information och vägledning om hur du kommer igång med våra tjänster. Hos oss kan du alltid prova våra tjänster gratis i 14 dagar, inga betalningsuppgifter behövs. Kontakta oss här.

  Läs mer och prova Storegate Backup Dator eller Storegate Backup Server.

  Säkra ditt hemmakontor

 • Vår samhällssituation och smittspridning av Covid-19 gör att många organisationer behöver anpassa sin verksamhet för distansarbete. Det blir viktigare med ett hemmakontor som håller samma standard av IT-säkerhet som det ordinarie kontoret. Med hänsyn till GDPR och regler kring informationshantering sätts nu organisationers interna arbetsrutiner på prov. Alla som behandlar personuppgifter på ett eller annat sätt måste kunna säkerställa att man även på hemmaplan inte bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR) samt mot verksamhetens egna rutiner och policys kring lagring av information.

  Ett säkert system för dig, företaget och alla anställda
  Genom att lagra, komma åt och dela information med våra tjänster behöver medarbetare inte äventyra säkerheten av företagets information. Organisationen slipper att förse varje anställd med VPN tunnel och teknik-support för att få det att fungera.

  Det gäller att tänka till ordentligt när det kommer till hanteringen av företagets digitala information. Vi har därför sammanställt några frågor som kan vara bra att tänka på när man samordnar och säkrar företagets informationshantering när flera arbetar hemifrån.

  Säkerställ att ni har:

  • Kommunicerat vilka regler som gäller vid distansarbete.
  • Säkra inloggningar för varje anställd.
  • Kapacitet för att alla ska kunna arbeta hemifrån samtidigt.
  • Säker utrustning för informationshantering och fildelning på distans.
  • System som inte utsätter känslig information för obehöriga användare eller utländska lagar.
  • System som gör att alla kan följa regler gällande GDPR trots att man arbetar hemifrån.
  • Backup på lagrad information.

  Vi på Storegate hjälper gärna till att hitta rätt lösning för dig och ditt företag!
  Vi erbjuder dig personlig hjälp för att hitta rätt lösning och för att komma igång med våra tjänster. Via vår kunskapsbank hittar du enkelt svaren på vanliga frågor eller kommer i kontakt med vår support.

  Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss här för mer information.

  Hur ska vi som organisation hantera ogiltigförklarandet av Privacy Shield?

 • Sedan Privacy Shield ogiltigförklarades av EU-domstolen den 16 juli 2020 råder det osäkerhet på marknaden gällande vilka följder detta medför.

  Många organisationer behöver kunna föra över personuppgifter till USA, till exempel om en underleverantör eller partner är placerad där. Föreskrifterna för att överföra personuppgifter till tredje land är enligt GDPR väldigt stränga. Transit får endast ske om EU godkänt att mottagardestinationen lever upp till samma eller bättre skyddsnivå som EU, eller att man kan åberopa Standardavtalsklausuler. För att bedöma om en sådan överföring med stöd av standardavtalsklausuler är laglig krävs en bedömning av rättssystemet i det land som personuppgifterna överförs till. Det vill säga om till exempel standardavtalsklausulerna ger ett tillräckligt bra skydd för de registrerades personuppgifter. Något som få, om än några företag och organisationer i världen har möjlighet att bedöma. Nu rekommenderar vi att alla som överför personuppgifter till USA med stöd av Privacy Shield vidtar åtgärder för att säkerställa att man lever upp till GDPR.

  Ställ er själva följande frågor:

  • Har vi dataflöden till amerikanskt ägda molntjänster som innehåller personuppgifter?
  • Kan vi kontrollera våra leverantörer att vår data lagras på ett korrekt sätt när Privacy Shield ogiltigförklarats? Kontrollera även underleverantörer.
  • Bör vi gå igenom våra integritetspolicys och ta bort hänvisningar till Privacy Shield?
  • Kommer detta påverka våra personuppgiftsbiträdesavtal? Säkerställ att överföringar till USA inte sker baserat på Privacy Shield.
  • Säkerställ att era GDPR-register som innehåller hänvisningar till Privacy Shield uppdateras. Dessa är man skyldig enligt GDPR att hålla uppdaterade.
  • Har vi klart för hur vi ska svara våra kunder, elever, partners m.m. som har frågor gällande ogiltigförklarandet av Privacy Shield?

  Vi på Storegate erbjuder 30 min kostnadsfri konsultation. Vi pratar mer än gärna om hur ni med hjälp av Storegates tjänster kan leva upp till GDPR och hantera ogiltigförklarandet av Privacy Shield på ett korrekt sätt.

  Maila info@storegate.com för att boka ditt möte.

   

        

  Offentlig sektor och kommunala verksamheters stora utmaning

 • Lös problemet – Hantera personuppgifter i en svensk molntjänst

  De flesta organisationer hanterar idag personuppgifter i amerikanska molntjänster, som till exempel Google Apps och Office 365. Ett stort problem med det är att Privacy Shield ogiltigförklarades av EU-domstolen den 16 juli 2020. Det innebär att det nu saknas stöd för att hantera personuppgifter i amerikanska molntjänster.

  I och med detta står Offentlig sektor och kommunala verksamheter inför stora utmaningar vad gäller hantering av digital information som rör elevers och anställdas personuppgifter. Uppgifter som enligt GDPR kan anses som ”känsliga”. Till exempel viktig information om elevers utveckling, medicinsk information, specialkost, skyddad identitet och andra särskilda behov.

  Med Storegate behöver du inte tänka på Privacy Shield, SchremsII, GDPR eller CLOUD Act. Storegate AB är en helsvensk molntjänst för att lagra, dela och komma åt information. Vi erbjuder lärare, kuratorer, skolsköterskor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera att kommunicera och spara information på ett juridiskt korrekt sätt i enlighet med GDPR. Storegate följer svensk jurisdiktion, vilket skapar en trygg plats där organisationer kan hantera data utan obehörig insyn. Vi kan dessutom erbjuda funktioner som att dela och skydda information med BankID-verifiering och lösenordskyddade länkar.

  Läs mer om Storegates tjänster eller kontakta oss här för mer information.

  Vår senaste funktion Favoriter

 • Ni frågade – vi lyssnade. Nu kan ni äntligen skapa favoriter av filer och mappar i vårt nya webbgränsnitt. Denna funktion gör det ännu enklare att få åtkomst till allt som ni dagligen behöver.

  Favoriter bidrar till ett smidigare arbetssätt, som dessutom sparar mycket tid. De bilder, avtal eller övriga dokument som du väljer att stjärnmarkera kommer alltid att ligga under fliken ”Favoriter” för snabb åtkomst.

  Välkommen in och börja stjärnmarkera dina favoriter!

  Logga in och upptäck

  Har ni några frågor eller vill ha hjälp att komma igång kontakta vår support via vårt kontaktformulär.

  Astoria Individstöd

 • Svensk molntjänst höjer säkerheten inom hälso- och sjukvården

  Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och arbetar under sekretess. Samtidigt hanterar de anställda digitala filer varje dag vilket ställer höga krav på hela vårdkedjan i Sverige.

  Astoria Individstöd grundades med syftet att bli en positivt bidragande aktör i arbetet med LSS stöd. De värnar om sekretess och integritet genom hela bolaget.

  – Det är viktigt för oss att våra filer är säkra och skyddade från intrång. Vi har valt att anlita Storegate eftersom de erbjuder en svensk molntjänst och arbetar efter våra lagar. Det känns även tryggt att alla deras system är placerade i Sverige, säger Katarina Holm, verksamhetschef.

  Storegate erbjuder ett brett utbud av enkla molntjänster som gör det möjligt för både stora och små företag att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information var som helst, när som helst.

  – Eftersom vi arbetar med trygg och säker vård med respekt för den enskildes integritet måste vi ha ett system som lever upp till våra höga krav, säger Katarina Holm och berättar att de är nöjda med Storegate.

  Hon lyfter bland annat fram deras professionella kundtjänst och snabba återkoppling. Det är nämligen inte alltid enkelt att veta vilka lagar och regler som gäller för lagring – och hur man ska hantera till exempel GDPR.

  – Vi är har tagit fram ett paket med tjänster till mindre företag som värnar om integriteten. Mindre företag saknar ofta en egen IT-avdelning och har inte samma möjligheter att skaffa trygga IT-tjänster som stora företag, säger Torbjörn Lindkvist, säljchef på Storegate.

  För att kunna garantera full integritet lagras all information i system som ägs till 100 procent av Storegate. All utveckling sker på deras egenutvecklade plattform vilket innebär att de har kontroll över hela processen och kan garantera fullt integritetsskydd och svensk support för hela lösningen.

  – Vi erbjuder flera olika alternativ och du behöver inte lagra alla filer hos oss. Vi är bland annat ett bra komplement för företag som arbetar med mycket känslig information som till exempel Astoria Individstödavslutar Torbjörn Lindkvist.

  Om du vill veta mer om Storegates tjänster, kontakta oss gärna!

  EU-domstolen stoppar dataskyddsavtalet Privacy Shield

 • Här samlar vi några värdefulla länkar gällande EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield

  ”EU-domstolen har nyligen slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.”

   

  – EU-domstolen nekar känslig dataöverföring till USA
  Sveriges Radio (16 juli, 2020)
   – EU-domstolen: Privacy Shield räcker inte som skydd för personuppgifter
  Computer Sweden (16 juli, 2020)
  – Ny dom kan hindra Facebook från att flytta data från EU till USA
  Dagens Nyheter (16 juli, 2020)
   – Nytt nej till dataavtal mellan EU och USA
  Svenska Dagbladet (16 juli, 2020)

   

  Hör av dig via vårt kontaktformulär om du vill ha tips på hur ni kan undvika ovan beskrivna problem med Storegates svenska molntjänster.

  Upptäck nya webbtjänsten och Storegate Cloud Folder

 • Visst är det otroligt hur ny teknik kan hjälpa oss att uträtta saker var som helst, när som helst. Både på jobbet och i vardagen.

  Idag lanserar vi på Storegate en helt ny mobilanpassad version av vår webbtjänst samt Storegate Cloud Folder för att ge dig ett bättre stöd till åtkomst av filer när du arbetar på distans. Det är Storegate som du känner sedan tidigare, men bättre. Här kan du lagra, dela och arbeta med alla dina filer, ansluta andra program och samarbeta var du än är – allt under svensk lag och med svensk support. Dessutom har du 100% skydd mot utländsk lagstiftning som exempelvis CLOUD Act.

  Välkommen in och prova!

  Prova vårt svenska moln utan kostnad

   

  Nyhet: Storegate Cloud Folder

  Med Storegate Cloud Folder slipper du dubbla inloggningsrutor, får möjlighet att överföra filer större än 2 GB, får en snabbare överföring av flera filer samtidigt och kommer upptäcka hur snabbt och smidigt det går att arbeta med dina filer direkt i molnet (ersätter Map Drive – endast företagskonton).

  Prova Storegate Cloud Folder

   

   

  Dela filer: Säkert med BankID!

  Nu finns ett helt nytt sätt att dela filer och mappar med säker åtkomst via BankID. En ovärderlig funktion för dig som verkligen vill kunna säkerställa identiteten på de som skall komma åt utdelad information. Läs mer (pdf)

  Det verkar alltid omöjligt tills det har hänt.

 • Det verkar alltid omöjligt

  Det är lätt att vara efterklok. Var förskottsklok istället! Det har hänt både en och flera gånger i historien att saker som man trodde var omöjliga ändå inträffat. Då är det bra att tänka efter, före.

  En rätt bra sak att tänka på i förskott är var man lagrar data, särskilt för svenska företag som vill vara säkra på att deras data är skyddad från både hårddiskkrascher och insyn. Genom att lagra filer i Storegates svenska moln undviker man risken att exponeras för utländsk lagstiftning, som exempelvis CLOUD Act. Lagen som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands. Med Storegate kommer man dessutom snabbt och enkelt igång med arbetet igen om man råkar ut för en hårddiskkrasch.

  Vi tycker att svensk data bör lagras i svenska moln med svensk integritet och under svensk lag.

  Prova vårt svenska moln utan kostnad

  Där hjärnan tar slut tar lagringsutrymmet vid.

 • Det gäller att tänka till ordentligt när det kommer till hanteringen av företagets digitala information. Om man vill slippa det eller inte har möjligheten att reda ut alla frågeställningar om GDPR och utländska lagar med mera.  Ja då kan man lagra och dela filer i ett svenskt moln. Förslagsvis hos oss på Storegate.

  När man lagrar och delar filer med Storegates molntjänster så lagras all information i Sverige, under svensk lag. Det innebär 100% skydd mot den amerikanska lagen CLOUD Act och att ni som företag får det väsentligt mycket enklare att följa GDPR (gällande personuppgifter, affärskritisk information med mera). Enkelt och tryggt, helt enkelt.

  Läs om fler skäl att välja ett svenskt moln här.

  Vi tycker att svensk data bör lagras i svenska moln med svensk integritet och under svensk lag.

  Prova vårt svenska moln utan kostnad