Ny version av Storegate Pro Backup

 • Pro Backup ny

  Nu finns en ny version av Storegate Pro Backup med flera nya funktioner som gör säkerhetskopieringen mer effektiv.

  En av de främsta är hanteringen vid uppladdning, tidigare har det behövts en större ledig yta på disk då programmet lagrade hela den krypterade backupen lokalt innan uppladdning. Numera krävs inte att den lokala hårddisken har plats för hela backup-filen, zip-arkiven (500 MB) skickas istället upp samtidigt som backupen körs.

  Programmet kan numera också köras som 64-bitars, vilket är bra vid minnestunga uppgifter som exempelvis om man kör backup på många individuella filer (>1 miljon) eller vid kryptering och komprimering.

  Även manualen har fått en ordentligt uppfräschning, den hittar du här.

  Frågor? Kontakta oss här.

  Hälsningar

  Storegate Supportavdelning

  3 tips för att skapa ett starkt lösenord

 • Idag är det lösenordsbytardagen, ett utmärkt tillfälle att påminnas om vikten av att ha ett starkt lösenord. Det behöver inte vara så krångligt, här kommer våra 3 bästa tips:

  1. Återanvänd inte – Se till att ha olika lösenord för olika tjänster. Om en sida blir hackad är ditt lösenord på vift, och då är det skönt att veta att det inte kan användas någon annanstans. Dels slipper du byta lösenord överallt och dels undviker du risken att bli hackad på flera sidor samtidigt.
  2. Längd – Lösenordet bör ha minst 12 tecken, men gärna fler. Istället för att använda slumpmässigt valda tecken, använd sammansatta ord så blir det enklare att komma ihåg. Tex ”Ostbågaravcheddarlöserallt99%”.
  3. Styrka – Kombinera stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

  Du vet väl om att vi även har tvåstegsverifiering? Den kan du aktivera under inställningar när du är inloggad via hemsidan. Läs mer här. 

  Frågor? Kontakta oss här.

  Hälsningar

  Storegate Supportavdelning

  Så kan tandläkaren skicka patientinformation till 100% rätt mottagare

 • En tandläkare har tröttnat på den ineffektiva hanteringen då man skickar patientinformation mellan olika instanser i vården. Inom hälso- och sjukvården görs ofta bedömningar av specialistläkare om patienters tillstånd på distans. Tandläkaren sparar röntgenbilder och annan patientinformation på krypterade USB-minnen. Dessa USB-minnen tas sedan till närmsta postkontor och skickas med rekommenderad post. Mottagande läkare får legitimera sig och lösa ut brevet. För att dekryptera USB-minnet så skickas lösenordet vanligtvis via mail eller sms till mottagande tandläkare. En onödigt dyr och tidskrävande process som gör att patienten får vänta länge på sin diagnos och att tandläkaren får mindre tid till sin huvudsakliga uppgift. GDPR kräver att känsliga filer måste skickas till 100% rätt mottagare.

  Hur kan tandläkaren skicka patientinformation och vara 100% säker på att det hamnar hos rätt mottagare? 

  Lösning:

  Storegate Cloud – Enkel och säker webbtjänst för att lagra, komma åt och dela känslig information.

  • Dela filer och mappar med en svensk molntjänst.
   • Rätt mottagare garanteras med signering via BankID.
   • Snabbare och mer patientsäkert.
   • Känsliga patientdata skyddas.

  Läs mer om Storegate Cloud 

  Vill du att vi berättar mer om hur det fungerar? Kontakta oss här.

   

   

  Så gör styrelsen för att undvika informationsläckage när de delar filer

 •  

  Styrelsen är rädd för informationsläckageEtt börsnoterat bolag är på väg att göra ett flertal fusioner inom en viss bransch och vågar inte dela eller spara information i interna system eller i publika molntjänster. Man funderar över risken att information hamnar i fel händer och ser att det skulle kunna ske via såväl en supporttekniker med AD-behörighet som via slarv och mänskliga faktorn när det gäller molntjänster. Rädslan för spionage är stor och risken finns att en läcka skulle påverka aktiekursen.

  Hur kan styrelsen dela information mellan sig och samtidigt undvika informationsläckage? 

  Lösning:

  Storegate Safe Box – En säker webbtjänst för att lagra och dela känslig information med BankID.

  • En gemensam lagringsyta för att komma åt och dela filer i ett svenskt moln, under svensk lag.
   • Kräver inloggning med BankID
   • Kräver att mottagare verifierar sig på utdelningar med BankID
   • Endast åtkomlig i webbläsare.

  Storegate Safe Box säkerställer, med hjälp av BankID, identiteten till 100% på alla medlemmar i gruppen. Förutom att verifiera användarna får företaget en säker lagringsplats i ett svenskt moln, godkänt enligt GDPR och där inga utländska myndigheter kan komma åt innehållet. Självklart finns loggning över aktiviteter så att man enkelt kan se vem som gjort vad, samtidigt som tjänsten förhindrar att supporttekniker med lokala AD-behörigheter kan få insyn till känslig företagsdata.

  Läs mer om Storegate Safe Box.

   

   

  Vad händer om anställda har ansvaret för hantering av data och företaget plötsligt står utan backup på viktiga filer?

 • Anställda mellanlagrar viktiga filer på skrivbordet

  Även på organisationer som har en tydlig IT-policy kan ansvaret för hanteringen av data hamna hos den enskilda medarbetaren. Problemet är att det arbetas med filer i olika molntjänster och data sparas lokalt på datorns skrivbord och i andra mappar. Den anställde tror att företaget har backup på allt, men det är sanning med modifikation. Företaget har idag överlag bra backuprutiner för att skydda information som är sparad (incheckad) på filservrar och i molnet, men väldigt sällan skydd för filer som arbetas med dagligen hos den enskilda användaren.

  Hur kan företaget ordna en enkel och pålitlig backup på användarnas filer?

  Lösning:

  Storegate Backup Dator – Enkel och smart backuplösning för säkerhetskopiering av datorn.

  Genom att installera Storegate Backup på användarnas datorer säkras alla filer automatiskt, även filer som inte är incheckade på företagets filserver.

  • Körs i bakgrunden.
  • Filerna är skyddade från ransomware, datorstöld och datorhaveri.
  • Tar backup på andra molntjänster som ligger lokalt i datorn.

  Läs mer om Storegate Backup Dator. 

   

   

  När ritning och verklighet inte stämmer överens kan det få förödande konsekvenser

 • Efter över 80 år i drift är en av Sveriges större knutpunkter för olika trafikslag utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens invånare. Ett stort antal inblandade projektörer, konstruktörer, BIM-konsulter med flera, gör att behovet av en plattform för datasamordning mellan de olika konsultbolagen är stort. Tidigare har olika webbaserade verktyg använts för ändamålet men erfarenheten av dessa verktyg är att konsulterna ofta får fel eller en utgången version av filerna de försöker uppdatera. Detta ger i sin tur att olika versioner av samma fil används och att ritningar och verklighet inte stämmer överens. Om en utrymningsdörr byggs på fel plats eller en bärande vägg hamnar fel kan det få förödande konsekvenser och bli väldigt kostsamt.

  Hur kan konsultfirman dela information med interna och externa resurser utan att riskera att någon får tillgång till inaktuella filer?

  Lösning:

  Storegate Team – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Arbeta med Storegates klienter internt och bjud in externa användare via webbgränssnittet (för att komma åt och dela filer).
   • Arbeta i alla filformat och storlekar (även CAD, CAM etc.).
   • Externa användare behöver ingen licens eller ladda ned program/klienter.
   • Dokument, skisser, bilder etc. kan komma från vilken part som helst.
   • Alltid åtkomst till den senaste versionen av filen för samtliga inblandade och har inbyggt stöd för fil-låsning per användare.

  Läs mer om Storegate Team. 

   

   

   

  Hur kan en skola lagra känslig information om elever utan att riskera bryta mot GDPR?

 • Skolan lagrar känslig information om elever

  En mindre kommun i mellersta Sverige står inför stora utmaningar vad gäller hantering av digital information som rör elever sedan Dataskyddsförordningen* vann laga kraft den 25 maj 2018. I artikel 48 (Dataskyddsförordningen) framgår det tydligt att personuppgifter inte får röjas för tredje land så länge det inte finns en internationell överenskommelse (exempel CLOUD Act).

  Kommunen har redan idag befintliga tjänster för kommunikation mellan elever och lärare (Google Apps, Office 365) och tjänster för kommunikation mellan föräldrar och lärare (Schoolsoft m.fl.).  Men när det kommer till att dela information som handlar om exempelvis elevers utveckling, medicinsk information, specialkost, skyddad identitet och särskilda behov mellan lärare, kuratorer, skolsköterskor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera så saknas det ett bra verktyg.

  Hur kan en kommun/skola dela såväl känslig som icke känslig information utan att riskera bryta mot GDPR? 

  Lösning:

  Storegate Team – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Undvik att lagra data på ett sätt som strider mot GDPR genom att använda en svensk molntjänst. Läs mer om CLOUD Act* och GDPR.
  • Känslig information skyddas.
  • Slipp investera i och hantera driften för egen infrastruktur.

  Läs mer om Storegate Team.

   

   

   

  Så samlar du in filer enkelt med funktionen Filinlämning

 • Nu kan du genom en snabb knapptryckning skapa en mapp för att samla in filer. Nedan går vi igenom hur du gör när du vill använda funktionen.

  Börja med att klicka på ”Nytt” och välj ”Filinlämning”.

  Namnge mappen som skall delas ut.

  Nu är mappen skapad. Om du vill skydda mappen med ett lösenord så kan du lägga till detta. Med tilläggstjänsten ”Dela med BankID” så kan du dessutom kräva BankID-inloggning av mottagaren för extra säkerhet (tilläggstjänsten går att köpa till för företagskunder och finns under ”Kontoinställningar”).

  Nu är allt klart och du kan kopiera eller skicka länken direkt till de som du vill ska lämna in filer till dig.

  Om du vill ha hjälp med att aktivera ”Dela med BankID”, hör av dig till oss.

  Hälsningar

  Storegate Supportavdelning

  Så kan företag med känslig information dela filer till rätt mottagare

 • Känslig information i stora grupper

  Företaget med +50 anställda har kontor och kunder på flera platser i Sverige. Många av uppdragen har med information som rör infrastruktur som exempelvis transport, vatten, energi och kommunikation att göra. Informationen innehåller såväl känsliga data som mindre känsliga data. Företaget vill inte bjuda in samarbetspartners innanför sina egna brandväggar och vill undvika att anställda som arbetar på distans använder krångliga VPN-tunnlar. Behovet är att kunna dela stora mängder information till berörda mottagare baserad på person- och/eller gruppnivå med en tjänst som man kan skalas i antal användare/lagring från tid till annan.

  Hur kan företaget dela rätt information till rätt mottagare i stora grupper och projekt?

  Lösning:

  Storegate Team – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Känslig information skyddas, all data lagras i Sverige och följer svensk lagstiftning.
  • Möjlighet att göra utdelningar med Bank-ID.
  • Med en genomtänkt och avancerad behörighetsstruktur blir det enkelt för ALLA.
   • Behåll samma arbetssätt genom att arbeta direkt i utforskaren.
   • Kan arbeta med användare utanför företagets AD.

  Läs mer om Storegate Team

   

  Så delar du filer och mappar säkert med BankID

 • Nu finns möjligheten att dela filer och mappar säkert med BankID på Storegate. Funktionen är en tilläggstjänst och du aktiverar den genom att logga in på webben och välj ”Kontoinställningar”. Nedan går vi igenom hur du enkelt gör när du vill använda funktionen.

  Börja med att högerklicka på den fil eller mapp du vill dela ut och välj ”Dela” i menyn.

  För att komma åt BankID-funktionen klickar du på ”Inställningar”.

  Välj sedan ”Skydda länk” och alternativet ”BankID”.

  Nu anger du helt enkelt mottagarens namn och personnummer i fälten och klickar på ”plus-tecknet”. För att lägga till fler personer så fortsätter du bara på samma sätt. När du tryckt på spara så ser du länken som du ska skicka till mottagaren/mottagarna.

  När sedan mottagaren går till utdelningen så möts dom av en BankID-verifiering som enbart fungerar för deras personnummer.

   

  Hälsningar

  Storegate Supportavdelning