Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

NetPort Science Park

Att arbeta i en projektorienterad organisation medför ett behov av att kunna dela, spara och komma åt sina digitala filer och dokument från flera olika typer av enheter och platser. Det vet de som jobbar på NetPort Science Park i Karlshamn, de har sedan 2013 använt sig av Storegates sync- och backuptjänst på sin arbetsplats för att lösa det behovet.

NetPort Science Park är en Triple Helix organisation vilket innebär att de skall verka för att näringsliv, högskola och offentlig verksamhet tillsammans skall utvecklas och samverka på bästa sätt. NetPort bildades år 2001 och har sedan dess arbetat för ekonomisk tillväxt och bidra till vidare samhällsutveckling. NetPort Science Park, som är den fysiska plats där NetPort huserar, består av ett flertal byggnader ute på den gamla hamnpiren i Karlshamn.

Hyresgäster är företag, offentlig verksamhet och Blekinge Tekniska högskola. Här skall vi erbjuda en spännande och stimulerande miljö där verksamhet och akademi kan utvecklas. Idag är vi ca. 17 personer som arbetar i organisationen, de flesta jobbar som projektledare och är drivande i olika typer av regionala, nationella och internationella forsknings- och innovationsprojekt.

Kerstin Nensén, kontorschef på NetPort.

Att arbeta i en projektorienterad organisation som NetPort är, ställer höga krav på det digitala stödet. De anställda på NetPort behöver kunna dela och hämta sin digitala information från flera olika typer av enheter och platser.

Kerstin berättar vidare:

Vi behövde en tjänst som gjorde det möjligt för de som jobbar i organisationen att lätt dela och komma åt sin information. Eftersom vi har både Mac, Windows, IOS och Android-användare var det viktigt för oss att tjänsten vi valde var helt plattformsoberoende.

NetPort

När man driver EU-projekt finns krav på att spara all dokumentation från projekten i så långt som upp till 10 år efter att finansieringsprogrammet avslutats.

Det gör att vi måste ha en bra säkerhetskopiering som vi kan lita på säger Kerstin. Att ha en egen server är för oss väldigt kostsam att underhålla. Därför sparar vi in mycket pengar på att använda oss av Storegates tjänster som vi haft sedan 2013. Därtill är tryggheten tjänsten ger värd mycket, vi vet att vi lämnar ut vår information till några som är experter på att ta hand om den.

En svensk molntjänst för verksamhetens filer

Behöver din verksamhet också en GDPR-säker molntjänst? På Storegate gör vi det enkelt att lagra, dela och samarbeta i filer. I vår svenska molntjänst kan du hantera känslig data och personuppgifter utan att oroa dig för insyn och påverkan av utländska lagar. Du slipper osäkerheten som kommer med utländska molntjänster och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi hjälper dig med en lösning som passar just din verksamhet, kontakta oss så berättar vi mer!