Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ifous

Ifous ställde om för GDPR, lämnade sin amerikanska molntjänstleverantör och fann en svensk molntjänst som uppfyllde alla krav för offentlig sektor.

Ifous är en idell förening som vänder sig till skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, inom alla utbildningsformer från förskola till vuxenutbildning. Deras uppdrag är att tillgängliggöra forskning och utveckling för sina medlemmar, bland annat genom olika FoU-program, seminarier och mötesplatser.

I samband med att GDPR trädde i kraft behövde Ifous ställa om sin verksamhet och ersätta sin tidigare molntjänstleverantör. Den var amerikansk, och Ifous behövde en svensk, GDPR-säker leverantör med servrar placerade i Sverige. Valet blev Storegate.

Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous berättar:

”När vi skriver avtal med våra medlemmar så kommer ofta den här frågan upp. Många av våra medlemmar är kommunala aktörer och det är extra viktigt med svenska leverantörer som är tydligt GDPR-godkända, så att de kan känna sig trygga med att hantera personuppgifter. När vi sökte runt var det Storegate som vi fann och som vi också blev rekommenderade av andra.”

Bild på Emma Kreu, Ifous

I Storegates blågula moln arbetar numera hela organisationen med att lagra och dela information. Utdelningsfunktionen med lösenordskyddad publik länk används mycket i kommunikationen med medlemmar. Storegate fungerar som en länk mellan Ifous och deras medlemmar, men är också en plattform för det interna samarbetet.  

Vad är annorlunda med Storegate?

En stor skillnad från tidigare leverantör menar Emma är supporten.   

”Det har verkligen varit en sak som jag har märkt av, Storegate har mycket bättre support. Vår tidigare leverantör hade ingen support egentligen, det fanns en massa frågeställningar på en hemsida och man kunde inte få prata med en människa. Ur ett kundsperspektiv är det väldigt svårt om det är någonting som inte fungerar och man inte har någon att prata med. Det funkar jättebra med Storegate, jag har fått direktkontakt, bra svar och tydlighet. Allt det jag eftersträvar som kund helt enkelt.”

En svensk molntjänst för verksamhetens filer

Behöver din verksamhet också en GDPR-säker molntjänst? På Storegate gör vi det enkelt att lagra, dela och samarbeta i filer. I vår svenska molntjänst kan du hantera känslig data och personuppgifter utan att oroa dig för insyn och påverkan av utländska lagar. Du slipper osäkerheten som kommer med utländska molntjänster och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi hjälper dig med en lösning som passar just din verksamhet, kontakta oss så berättar vi mer!