Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Spara Office-filer direkt till din svenska molntjänst

När du arbetar i Office och sparar filer, brukar standardplatsen för att spara vara lokalt i Mina dokument eller på Onedrive. Vi på Storegate Support vill därför tipsa dig om hur du som Storegate-kund kan lägga till Storegate som förvald sökväg för att spara dina Office-filer till din synkmapp eller direkt till molnet. Nedan berättar vi hur du gör.

 spara filer direkt från Office till din svenska molntjänst

Ändra standardplats för att spara i Office
Det finns två olika sätt att arbeta med sina filer hos oss på Storegate, antingen synkar du med programmet Storegate Sync eller jobbar du direkt i molnet med programmet Storegate Cloud Folder.

Använder du programmet Storegate Sync har du en mapp i din dator som synkar dina filer med molnet och andra datorer där du har programmet installerat. Om du använder programmet Storegate Cloud Folder har du åtkomst till dina filer direkt i molnet via utforskaren/findern på din dator. Oavsett vilket Storegate program du använder för att nå dina filer i molnet kan du anpassa vart du sparar dina Office-filer. På så vis slipper du klicka runt och leta i mappstrukturen varje gång du ska spara en ny fil.

Gör så här för att ändra:

  1.  Öppna ett av dina Office-program (Word, Excel eller Powerpoint) och tryck därefter på ”Arkiv”.
  2. Välj sedan ”Alternativ” längst ned i den vänstra menyn och efteråt klickar du på ”Spara” i den nya rutan som kommer fram.
  3. Under ”Lokal filsökväg som standard” väljer du bläddra och väljer den önskade sökväg du vill ha som standard, exempelvis sökvägen till synkmappen eller mappen för Cloud Folder.
  4. Tryck OK för att spara ändringen. Klart!

Vill du veta mer?
Har du fler frågor är du som vanligt alltid välkommen att kontakta Storegate support.

spara filer direkt från Office till din svenska molntjänst