Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Offentlig sektor och kommunala verksamheters stora utmaning

Lös problemet – Hantera personuppgifter i en svensk molntjänst

De flesta organisationer hanterar idag personuppgifter i amerikanska molntjänster, som till exempel Google Apps och Office 365. Ett stort problem med det är att Privacy Shield ogiltigförklarades av EU-domstolen den 16 juli 2020. Det innebär att det nu saknas stöd för att hantera personuppgifter i amerikanska molntjänster.

I och med detta står Offentlig sektor och kommunala verksamheter inför stora utmaningar vad gäller hantering av digital information som rör elevers och anställdas personuppgifter. Uppgifter som enligt GDPR kan anses som ”känsliga”. Till exempel viktig information om elevers utveckling, medicinsk information, specialkost, skyddad identitet och andra särskilda behov.

Med Storegate behöver du inte tänka på Privacy Shield, SchremsII, GDPR eller CLOUD Act. Storegate AB är en helsvensk molntjänst för att lagra, dela och komma åt information. Vi erbjuder lärare, kuratorer, skolsköterskor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera att kommunicera och spara information på ett juridiskt korrekt sätt i enlighet med GDPR. Storegate följer svensk jurisdiktion, vilket skapar en trygg plats där organisationer kan hantera data utan obehörig insyn. Vi kan dessutom erbjuda funktioner som att dela och skydda information med BankID-verifiering och lösenordskyddade länkar.

Läs mer om Storegates tjänster eller kontakta oss här för mer information.