Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

När ritning och verklighet inte stämmer

Förödande konsekvenser för byggbranschen när datasamordning av ritningar inte fungerar

Efter över 80 år i drift är en av Sveriges större knutpunkter för olika trafikslag utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens invånare. Ett stort antal inblandade projektörer, konstruktörer, BIM-konsulter med flera, gör att behovet av en plattform för datasamordning mellan de olika konsultbolagen är stort. Tidigare har olika webbaserade verktyg använts för ändamålet men erfarenheten av dessa verktyg är att konsulterna ofta får fel eller en utgången version av filerna de försöker uppdatera. Detta ger i sin tur att olika versioner av samma fil används och att ritningar och verklighet inte stämmer överens. Om en utrymningsdörr byggs på fel plats eller en bärande vägg hamnar fel kan det få förödande konsekvenser och bli väldigt kostsamt.

Hur kan konsultfirman dela information med interna och externa resurser utan att riskera att någon får tillgång till inaktuella filer?

Lösning:

Storegate – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Arbeta med Storegates klienter internt och bjud in externa användare via webbgränssnittet (för att komma åt och dela filer).
    • Arbeta i alla filformat och storlekar (även CAD, CAM etc.).
    • Externa användare behöver ingen licens eller ladda ned program/klienter.
    • Dokument, skisser, bilder etc. kan komma från vilken part som helst.
    • Alltid åtkomst till den senaste versionen av filen för samtliga inblandade och har inbyggt stöd för fil-låsning per användare.