Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Dela filer till rätt mottagare

Så kan företag med känslig information dela filer till rätt mottagare

Företaget med +50 anställda har kontor och kunder på flera platser i Sverige. Många av uppdragen har med information som rör infrastruktur som exempelvis transport, vatten, energi och kommunikation att göra. Informationen innehåller såväl känsliga data som mindre känsliga data. Företaget vill inte bjuda in samarbetspartners innanför sina egna brandväggar och vill undvika att anställda som arbetar på distans använder krångliga VPN-tunnlar. Behovet är att kunna dela stora mängder information till berörda mottagare baserad på person- och/eller gruppnivå med en tjänst som man kan skalas i antal användare/lagring från tid till annan.

Hur kan företaget dela rätt information till rätt mottagare i stora grupper och projekt?

Lösning:

Storegate – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Känslig information skyddas, all data lagras i Sverige och följer svensk lagstiftning.
  • Möjlighet att göra utdelningar med Bank-ID.
  • Med en genomtänkt och avancerad behörighetsstruktur blir det enkelt för ALLA.
    • Behåll samma arbetssätt genom att arbeta direkt i utforskaren.
    • Kan arbeta med användare utanför företagets AD.