Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

CLOUD Act:a dig!

CLOUD-vad? Ja, vad menar vi egentligen. Vad är det man ska akta sig för?

Det vi syftar på är en amerikansk lag som heter CLOUD Act, denna påverkar svenska företag och deras information om de använder amerikanska molntjänster för att lagra data. Lagen innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands, och att amerikanska molntjänster därmed inte kan vägra lämna ut sådana data.

Men om det amerikanska bolaget erbjuder lagring inom EU då? Ja, det är inte helt ovanligt att amerikanska bolag, för att uppnå kraven enligt GDPR, erbjuda lagring inom EU till svenska företag. Med CLOUD Act betyder det att amerikansk lagstiftning gäller för data som lagras hos en amerikansk molntjänst även om det sker inom EU och det kan stå ett svenskt företag mycket dyrt att ignorera dessa risker. Liknande lagstiftningar finns bland annat i Ryssland, Indien och Kina.

Vi tycker att svensk data bör lagras i svenska moln med svensk integritet och under svensk lag.