Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

CLOUD Act – Ny lag

Cloud Act påverkar användare av amerikanska moln

Att den amerikanska presidenten Donald Trump den 23 mars skrev under ett nytt lagförslag är vida känt. Dokumentet omfattade 2.000 sidor och innehöll budgetposter till en kostnad av 1.300 miljarder dollar. Så långt inget konstigt. Det som däremot inte är så känt är att i detta digra dokument även fanns med något som går under namnet CLOUD Act (The Clarifying Overseas Use of Data). Detta är ett antal nya lagar som tillåter amerikanska myndigheter att komma åt lagrad data utomlands och vice versa. Det är en uppdatering av existerande ECPA (Electronic Communications Privacy Act) från 1986 som blivit utdaterad. I USA har detta diskuterats flitigt i media, men i Europa har detta hamnat i skymundan av den stora GDPR-debatten (General Data Protection Regulation) som införs i EU den 25 maj.

Vill du läsa mer om hur detta påverkar dig som användare av amerikanska molntjänster så beskrivs det bra i denna artikel.

https://www.makeuseof.com/tag/cloud-act-data-privacy/

Vill du använda en svensk molntjänst som inte lyder under CLOUD Act så är du välkommen till oss på svenska Storegate AB. Vi tror på företagets och individens integritet och vi garanterar att:

  • All information lagras i Sverige under svensk lagstiftning.
  • Storegate inte använder information som lagrats i annat syfte än att lagra den åt våra kunder.
  • Kunden behåller äganderätten till all information som lagrats i Storegates molntjänst.