Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Backup för ekonomi- och redovisningsbyråer

 

För verksamheter inom ekonomi och redovisning är backup inte bara ett sätt att skydda sig mot dataförlust till följd av hårddisk-haveri, brand och stöld. Bokföringslagen kräver nämligen att ekonomiska uppgifter sparas i minst 10 år utanför kontoret för eventuell uppföljning/granskning.

Backup dator ikon

Med Storegate Backup kan man spara säkerhetskopior av filer skapade via tredjepartsprogram som exempelvis Visma Spcs och samtidigt lagra annan viktig information. Det gör det möjligt att säkerhetskopiera känslig företagsinformation som bokföringstransaktioner, bokslut, deklarationer och andra finansiella rapporter från uppdragsgivare.

Det är enkelt att komma igång, med några klick väljer man vilka filer och mappar som ska ingå och backupen sker sedan automatiskt utifrån ett valt schema med möjlighet att få e-postnotifikationer vid genomförd backup eller om datorn/servern av någon anledning inte ansluter till Storegate.

Vi värnar din och dina kunders integritet och lagrar all information i Sverige. Genom att använda en helsvensk molntjänst (som lyder under svensk lag) blir det enklare att följa GDPR. Dessutom får man 100% skydd mot den nya amerikanska lagen CLOUD Act som gäller om man använder amerikanska molntjänster för att lagra och dela filer.

Den innebär i korthet att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands, och att amerikanska molntjänster därmed inte kan vägra lämna ut sådana data. 

Storegate erbjuder även möjlighet att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för lagring av känslig och/eller konfidentiell person- och företagsinformation från såväl privata som kommersiella klienter. Kontakta oss för mer information.