skip to Main Content

Storegate AB

Storegate erbjuder ett brett utbud av enkla molntjänster som gör det möjligt för dig eller ditt företag att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information var som helst, när som helst.

Storegate AB är en svensk molntjänst för säker lagring. Vi tror på ökad integritet i den digitala världen genom den ökade transparensen Internet medför. Vi är övertygade om att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring i Sverige.

För att kunna garantera full integritet lagras all information i system som ägs till 100% av Storegate. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras därmed under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller EU:s Dataskyddsförordning GDPR och Bokföringslagen eller kommande dataskyddsdirektiv som svenska företag måste leva upp till.

Storegate grundades 2003, och namnet föddes ur begreppet storage gateway. Bolaget ägs av Jotta Group.