skip to Main Content

Svenska molntjänster för kommuner och myndigheter.

Offentlig sektor

Svenska molntjänster för att lagra, dela och samarbeta i filer med inbyggd GDPR-efterlevnad för hantering av känslig information.

Orolig för hantering av filer med känslig information?

Fler och fler kommuner och myndigheter upptäcker fördelen med att använda ett moln som lagrar all information i Sverige. Med en svensk molntjänst blir det enkelt att följa kraven i GDPR.

 

Viktiga filer, avtal, rapporter och beslut är kritiska för den dagliga driften i myndigheter, kommuner och landsting. Ofta har man personal som vill dela information med varandra från skilda geografiska platser. Då behöver man lösningar som ska vara enkla att administrera och åtkomst till informationen ska dessutom vara garanterad oberoende enhet. Exempel på andra parter man behöver dela känslig information kan vara institut, högskolor, universitet, jämförbara kommuner och landsting. Storegate erbjuder tjänster som behövs för att dela, samarbeta och säkra filer i ett svenskt moln.

 

Med Storegate blir det också enklare att uppfylla kraven vad gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgiftslagen.

”Vi insåg ganska snart att det fanns en stor osäkerhet på hur lagstiftningen kommer se ut över tid, särskilt med tanke på GDPR, CLOUD Act och eSams expertutlåtande om användning av molntjänster i offentlig sektor.”

Mats Lange, Upphandlare – Strängnäs Kommun

Komplettera med en svensk molntjänst

Genom vårt smarta program Storegate Cloud Folder får användarna en mapp i sin utforskare som gör att man kan arbeta med sina Office-filer precis som vanligt, men filerna lagras i ett svenskt moln. Vill man arbeta i webbgränssnittet kan man även där välja att arbeta i filerna lokalt på sin dator och spara dokumenten direkt till vår svenska molntjänst. Viktiga funktioner om man vill ha full kontroll på sina filer. Som tillval kan dessutom Office Online användas för de som inte har något lokalt installerat Office-program.

Svensk Molntjänst

Svensk support

Via vår kunskapsbank hittar du enkelt svaren på vanliga frågor eller kommer i kontakt med vår support. Vi pratar gärna med dig!

”Utsedd till Europas bästa molntjänst för svenska företag”
av IDG Techworld.

Säkert, snabbt och i Sverige

Hos oss är ni säkra. All information överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet. Alla filer är endast tillgängliga för de med behörighet, och kontoinnehavaren behåller ensamt äganderätten till lagrad information. Storegate tillämpar https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att användarnamn och lösenord alltid är krypterade över samtliga protokoll. Vår partner Telia Carrier står för infrastrukturen för nättrafik och åtkomst. Snabb, säker lagring under svensk lag i ett svenskt moln.