skip to Main Content

Så kan tandläkaren skicka patientinformation till 100% rätt mottagare

En tandläkare har tröttnat på den ineffektiva hanteringen då man skickar patientinformation mellan olika instanser i vården. Inom hälso- och sjukvården görs ofta bedömningar av specialistläkare om patienters tillstånd på distans. Tandläkaren sparar röntgenbilder och annan patientinformation på krypterade USB-minnen. Dessa USB-minnen tas sedan till närmsta postkontor och skickas med rekommenderad post. Mottagande läkare får legitimera sig och lösa ut brevet. För att dekryptera USB-minnet så skickas lösenordet vanligtvis via mail eller sms till mottagande tandläkare. En onödigt dyr och tidskrävande process som gör att patienten får vänta länge på sin diagnos och att tandläkaren får mindre tid till sin huvudsakliga uppgift. GDPR kräver att känsliga filer måste skickas till 100% rätt mottagare.

Hur kan tandläkaren skicka patientinformation och vara 100% säker på att det hamnar hos rätt mottagare? 

Lösning:

Storegate Cloud – Enkel och säker webbtjänst för att lagra, komma åt och dela känslig information.

  • Dela filer och mappar med en svensk molntjänst.
    • Rätt mottagare garanteras med signering via BankID.
    • Snabbare och mer patientsäkert.
    • Känsliga patientdata skyddas.

Läs mer om Storegate Cloud 

Vill du att vi berättar mer om hur det fungerar? Kontakta oss här.