Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Dela patientinformation säkert

Nu kan tandläkaren skicka patientinformation till 100% rätt mottagare genom att dela med BankID

Inom hälso- och sjukvården görs ofta bedömningar av specialistläkare om andra patienters tillstånd på distans. Det är vanligt att man sparar röntgenbilder och annan patientinformation på krypterade USB-minnen som sedan skickas mellan två tandläkare med rekommenderad post via lokala postkontor. En onödigt dyr och tidskrävande process som gör att patienten får vänta länge på sin diagnos.

En mer modern lösning är att – Dela filer med BankID-verifiering
Med Storegate kan kunder dela filer och mappar med en svensk molntjänst. Dessutom kan vi garantera:

  • Rätt mottagare med signering via BankID.
  • Snabbare och mer patientsäkert.
  • Känsliga patientdata skyddas.

Patientsäkerhetskyddslagen ställer tillsammans med GDPR krav på hur man får skicka data. Utifrån dagens tillvägagångsätt kan avsändaren få bedömning och återkoppling av tandläkare först efter denna tidskrävande process. Hade tandläkare i detta fall istället använt Storegates molnlösning hade de fått mer tid till sin huvudsakliga uppgift. 

Vill du att vi berättar mer om hur det fungerar? Kontakta oss här.