Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Svensk molntjänst integrerar med Microsoft Office Online

Nu har svenska Storegate AB lanserat Microsoft Office Online i sin molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med filer. En funktion som supporterar det växande behovet av dokumentdelning i realtid samt möjlighet att redigera dokument direkt på webben. Med några enkla knapptryck i Storegates webbgränssnitt kan Storegates kunder förhandsgranska, skapa, redigera och samarbeta i dokument och få dessa automatiskt sparade till sitt konto på Storegate.

 Storegate AB har sedan 2003 levererat säker lagring, automatisk backup och tjänster för att samarbeta med digital information till fler än 200 000 kunder i Norden. Med lokal lagring under svensk lagstiftning och lokal support kan Storegates kunder känna sig trygga med att lagra data i molnet.

– Vi har lagrat över 200 000 kunders information i en av Sveriges säkraste datahallar sedan 2003. Att nu kunna erbjuda redigering av Office-dokument direkt i webbläsaren känns som ett fantastiskt komplement, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB. Detta har sedan en tid tillbaka varit ett av de absolut högsta önskemålen bland våra företagskunder och med hjälp av integrationen har nu alla möjlighet att arbeta säkert i molnet och få alla filer automatiskt lagrade hos Storegate i Sverige, avslutar Matz Karlsson

 För mer information, vänligen kontakta:

Matz Karlsson, VD, Storegate AB, matz.karlsson[at]storegate.com

Storegate lagrar världens viktigaste information – Din.

Flera miljarder filer lagras i Storegates system. Filer som för många är oersättliga. Det är ett ansvar som Storegate tar på största allvar. Därför lagras all information i ytterst professionell miljö. Datahallarna där filerna lagras är säkerhetsklassade på högsta nivå vad avser intrång, brandskydd och elförsörjning. Alla komponenterna i systemet är dubblerade och därmed feltoleranta och säkerhetskopiering av data görs alltid till två olika media. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord. Storegate använder https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att inloggningsuppgifter är krypterade och inte kan ses av någon obehörig. All överföring sker krypterat över Internet. För mer information besök www.storegate.com