Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Storegate släpper nya funktioner

PRESSRELEASE:

Många företag och myndigheter arbetar med känslig information som inte ska lagras i utländska molntjänster. Anledningarna kan vara många, men det vanligaste skälet är att efterleva GDPR. Nu släpper Storegate en rad nya funktioner i sitt svenska moln som skall underlätta hanteringen av filer men utan att göra avkall på säkerheten.

Nya funktioner i SOSA 3.10

Lanseringen av SOSA 3.10 (Storegate Online Storage Application) innehåller en rad nya funktioner, men det är främst två av dessa som underlättar för Office-användare:

Dela filer och spara e-postbilagor GDPR-säkert
Ett problem som många företag och myndigheter har är att man riskerar att exponera GDPR-känslig information via sin vanliga e-post. För om man bifogar en fil med exempelvis kundinformation så bör man inte lägga med den som en bilaga i mailet. Så för att ge användarna bättre möjligheter för säkrare och tryggare informationshantering har vi nu tagit fram en ny funktion – Storegate som plugin i Microsoft Outlook.

Arbeta lokalt men spara i molnet
Sedan tidigare kan man med Storegate arbeta i sina Office-filer via Microsoft 365 på webben. Nu kan man dessutom på webben välja att arbeta i filerna på sin dator lokalt men att filen sparas i det svenska molnet. En viktig funktion om man vill ha full kontroll på sina filer.

– Idag finns en stor efterfrågan på tjänster för att lagra och dela filer, inte enbart på ett säkert sätt rent tekniskt, utan även på ett korrekt sätt, rent juridiskt, säger Matz Karlsson, CEO på Storegate. Många tror att det bara är större företag och myndigheter som måste hantera detta, men det gäller från enmansföretaget och uppåt. Storegates tjänster gör att det blir ännu enklare för vem som helst att arbeta i Office-program och spara data i en svensk molntjänst.

För mer information, kontakta:
Matz Karlsson, VD, Storegate AB,
matz.karlsson@storegate.com
www.storegate.se

Samtliga bilder och texter är fria att användas i media.
Högupplösta bilder finns här för nedladdning.

Läs mer: Outlook plugin, Arbeta lokalt

OM STOREGATE AB
Storegate AB är ett svenskt företag som tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring i Sverige. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras därmed under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den nya amerikanska lagen CLOUD Act. Storegate grundades 2003 och ägs, utöver management, av riskkapitalbolagen Industrifonden, Servisen, T-bolaget, Aggregate Media och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. För mer information, se mer på www.storegate.se.