Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Storegate och Insight tecknar partneravtal

NYHET:

Insight hjälper organisationer i alla storlekar med IT-lösningar, hårdvara och tjänster för digital innovation. Nu har vi glädjen att välkomna dem som ny partner.

Genom det nya partnerskapet får kunder hos Insight tillgång till hela Storegates tjänsteutbud med bland annat säker dokumenthantering, kontinuitetsplanering och digital signering.

Insight

Genom att samarbeta med Storegate kan vi erbjuda våra kunder en lösning som förenklar regelefterlevnad. Storegates specialiserade expertis inom molnlagring och datahantering kompletterar våra övriga erbjudanden fint och vi ser fram emot detta samarbete.

Stefan Elebrink, Business Area Manager, Insight

Vi är glada över att hälsa Insight välkomna som vår nya partner. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kompletta lösningar för att säkra och skydda data och samtidigt skapa ömsesidig tillväxt. Genom Insight utökar vi vår räckvidd och kommer kunna nå nya kundsegment och utvidga vår verksamhet på ett spännande sätt.

Axel Hermansen, vd Storegate AB
Axel Hermansen, tf vd Storegate AB

För mer information, kontakta:

Axel Hermansen, vd Storegate AB +46 (0) 725 40 90 90, axel.hermansen[at]storegate.com

OM STOREGATE AB
Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en av 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Hawk Infinity Software. För mer information www.storegate.se