Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ny amerikansk lag skakar om branschen

Computer Sweden skriver om nya CLOUD Act och Matz Karlsson, VD Storegate, ger sina kommentarer. I skuggan av GDPR har en ny lag klubbats, som kan få stora konsekvenser för molnanvändandet i hela världen. Den innebär att amerikanska molnleverantörer tvingas lämna ut data till amerikanska myndigheter oavsett var den är lagrad.

Cloud Act är en ny lag som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång även till data som lagras utomlands – och att amerikanska leverantörer inte kan vägra lämna ut sådana data.

Den nya lagen trädde i kraft så sent som 23 mars.

– Här handlar det om att affärskritisk information exponeras för utländsk lagstiftning om den lagras på utländska molntjänster, även om själva lagringen sker inom EU:s gränser, säger Matz Karlsson, vd för den svenska molnleverantören Storegate.

Samma sak gäller myndigheter som inte sällan arbetar med sekretesskyddad information.

I Europa har den här stora förändringen av hur data får hanteras flugit under radarn. Här är myndigheter och företag fokuserade på en annan stor lagändring som i många stycken går i motsatt riktning mot Cloud Act, nämligen GDPR som stärker privatpersoners dataskydd gentemot företag och myndigheter. Läs mer på Computer Swedens hemsida.