Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ibland krävs ett svenskt moln

Marknaden för molntjänster fullständigt exploderar och samtidigt blir många företag allt oroligare för var företagets information egentligen finns och vilka lagar som gäller.
Men det finns en enkel lösning – att säkra affärskritisk information i ett svenskt moln.

I efterskalvet av flera avslöjanden över hur myndigheter och företag hanterar lagring av känsliga uppgifter utanför Sveriges gränser så börjar fler och fler företag ifrågasätta var deras egen information faktiskt lagras.
Dessutom så står mer inför dörren, 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft – och kräver att personuppgifter skall lagras inom EU.

Oavsett vilken bransch det gäller och vilken IT-miljö som används, så har de flesta företag filer som borde lagras i Sverige, under svensk lag. Av flera anledningar:

  • Genom att använda svenska Storegate kan företag vara säkra på att deras lagrade filer inte kommer att kunna lämnas ut till utländska myndigheter eller användas utan godkännande
  • Genom att använda en svensk molntjänst med servrar i Sverige kan svenska företag vara säkra på att personuppgifter inte överförs till ett land utanför EU, för vilket annars ställs särskilda krav.
  • Genom att använda en svensk molntjänst med servrar i Sverige uppfyller företagen kraven i Bokföringslagen om att all räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige.
  • Genom att använda en svensk molntjänst undviker svenska företag att exponeras av utländska lagar.
detfinnsofta citat

Självklart ska eller måste inte all IT-hantering ske i svenska molntjänster, det är helt orealistiskt i den digitalt globala värld vi lever i.
Men, det finns ofta specifik information i filer som faktiskt inte bör lagras i servrar utanför Sveriges gränser. Och då behövs tjänster som företag alltid kan använda som ett komplement till lagring man får i t.ex. Office 365. Tjänster som lagrar i ett svenskt moln.

/Matz Karlsson
VD, Storegate AB

Åsikter eller frågor?
Hör gärna av dig:
matz.karlsson[at]storegate.com