Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Hogias kunder kan nu lagra och dela med Storegate

Hogia väljer Storegate för att kunna erbjuda sina kunder möjlighet att lagra och dela sina dokument på ett sätt som uppfyller GDPR och svensk lagstiftning. 

Våra kunder får med samarbetet tillgång till en svensk molnbaserad lagringstjänst som testats med utvalda Hogiaprodukter. De produkter som testats är Hogia Bokslut, Audit, Skatt, Transaktionsanalys och Analys/Beslutsstöd.

Peter Flemsjö, kommersiell produktägare, Hogia Redovisning & Revision AB
Axel Hermansen, tf vd Storegate AB

Vi söker samarbeten där vår tjänst kan användas på ett naturligt sätt i olika programvaror. Hogia är ett väldigt bra exempel på ett sådant samarbete som vi hoppas mycket på.

Axel Hermansen, tf vd på Storegate AB

För mer information, kontakta:

Axel Hermansen, tf vd Storegate AB +46 (0) 725 40 90 90, axel.hermansen[at]storegate.com

Peter Flemsjö, kommersiell produktägare, Hogia Redovisning & Revision AB, +46 (0) 703 86 66 79 peter.flemsjo[at]hogia.se

OM STOREGATE AB
Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en av 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Jotta Group. För mer information www.storegate.se