Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

FSO Fria förskolor väljer Storegate

FSO-medlemmar kan nu lagra och dela säkert i ett svenskt moln

Allt fler företag och föreningar inser vikten av att anpassa sina verksamheter till kraven i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Krav som för många kan kännas som en snårig djungel men som är avsedda att skydda, begränsa och ge individen kontroll över sina personuppgifter. Nu har Fria förskolor tecknat ett ramavtal med Storegate för att göra det enkelt och säkert för sina medlemmar att lagra filer som följer GDPR.

FSO Fria förskolor är en nationell branschorganisation för fristående och ej vinstdrivande förskolor i Sverige. Förskolornas lednings- och administrationsfunktioner hanterar såväl känsliga som icke känsliga personuppgifter. Det kan röra sig om allt från barnens allergier, specialkost på grund av religionstillhörighet, skyddade adressuppgifter till något så enkelt som personnummer och vanliga bostadsadresser.

– Vi ser att många väljer att skicka okrypterade e-postmeddelanden till våra medlemmar innehållandes personuppgifter och annan information som inte borde finnas där. Detta är något vi inte kan stå bakom och har därför valt att ge våra medlemmar ett alternativ till att samla in och dela information digitalt på ett säkert sätt, säger Mimmi von Troil, VD, FSO Fria förskolor. Att vi sedan förhandlat fram ett bra erbjudande med svensk support ser vi som ett plus i kanten.

– Idag använder många skolor och kommuner tjänster som inte lever upp till kraven i GDPR när information skickas emellan dem och det finns en stor osäkerhet om vem och vilka leverantörer i det publika molnet man kan lita på. Att Fria förskolor väljer Storegate i tider som dessa, när debatten om Facebook och Google pågår som mest i media, är ett bevis på behovet av en svensk molntjänst, säger Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef på Storegate AB.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef, Storegate AB,
+46 (0) 705 487 463, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

Mimmi von Troil, VD, FSO Fria förskolor,
+46 (0) 31-309 90 10, mt[at]fso.se

OM FSO FRIA FÖRSKOLOR
FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”. FSO:s arbete värnar såväl barnens trygghet och individuella säkerhet och integritet som medlemsförskolorna och deras personals möjlighet till en god och trygg arbetsmiljö. Förskolorna kan då ge barnen de verktyg och förutsättningar de behöver för sin utveckling. De välkomnar därför varje initiativ som syftar till att stärka barnens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt tillgodogöra sig lärande och utveckling. För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för FSO:s verksamhet.