Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ett blågult moln – en del av vår nya identitet

Från och med idag blir det mer tydligt för Storegates kunder att alla filer hos företaget lagras i Sverige och under svensk lag.

Storegate uppdaterar sin visuella identitet och byter logotyp. Den nya logotypen är en del i ett större omtag i vilken Storegate ämnar befästa sin position och stärka sitt varumärke på en allt mer turbulent marknad och omvärld. Formspråket tar avstamp i de värderingar som ligger till grund för vad Storegate gör och gjort sedan företaget startades – säkerhet och integritet. Budskapet i kommunikationen är fördelen i att lagra sina filer i Sverige, utom räckhåll för utländska myndigheter och skyddade av svensk lag.

Ett blågult moln

En egen molnsymbol med svensk blågul färgsättning betonar det faktum att all lagring sker i Sverige och skyddas av svensk lag. Därmed lagras all information och person-uppgifter från åtkomst från så kallat tredjeland som till exempel Japan eller USA. De senaste åren har flertalet diskussioner blossat upp angående datahantering, person-uppgiftshantering, utlämnade av information till myndigheter, nya EU-direktiv och så vidare, vilket skapat en stor osäkerhet på marknaden. Den positiva effekten för oss på Storegate är att fler och fler företag blir mer medvetna när det gäller valet av molntjänst.

– Som världen ser ut och utvecklas idag är en svensk molntjänst ett tryggare alternativ, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB. Vi är övertygade om att kravet på sekretess och integritet kommer att öka bland svenska företagare. Det tillsammans med att vi finns nära när man behöver hjälp ger oss en väl motiverad plats på marknaden.

En svensk tiger i ny tappning

Storegate tar fasta på den svenska neutraliteten i kombination med integritetsprincipen att ”en svensk tiger” – men i en modern tappning. Analysen inför framtiden baseras på bolagets värderingar i förhållande till utvecklingen i världen och har under en längre tid diskuterats med experter och jurister. Framöver kommer flera av företagets kanaler och kommunikation att justeras för att förmedla ståndpunkten tydligt med bland annat en uppdaterad webbsida och givetvis följer det nya utseende med i de appar, klienter och gränssnitt som används för företagets tjänster. Med ett tydligt utseende siktar Storegate på att positionera sig som ett säkert och tryggt val för lagring av filer i molnet.

Ny policy gör ståndpunkten tydlig

En uppdaterad integritetspolicy, som är ett skriftligt ansvarstagande och löfte till kunder för hur bolaget hanterar den information man blir betrodd med, hjälper till att förtydliga Storegates ståndpunkt. Den förklarar hur man på alla plan möter och överträffar de krav som ställs i nya EU-direktiv och i situationer med tredjeland, som till exempel USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Matz Karlsson, CEO, Storegate AB, matz.karlsson[at]storegate.com

Lagring i Sverige – Full integritet – Svensk support

Storegate AB erbjuder enkla molntjänster som gör det möjligt för dig eller ditt företag att säkra och arbeta med digital information var som helst. Vi är övertygade om att kravet på sekretess och integritet kommer att öka bland svenska företagare. Därför lagrar vi all information i Sverige och på lagringssystem som vi äger till 100%. På det viset kan vi garantera full integritet till våra kunder. Infrastrukturen för lagring har vi placerat i datahallar hos vår svenska partner Telia Carrier som, med sitt världsledande stamnät, också ansvarar för all Internettrafik. Storegate har erbjudit molntjänster sedan 2003 och har idag över 200 000 kunder som dagligen säkrar sina filer i vårt blågula moln.