Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Digital krisledningspärm tryggar verksamheten vid cyberincidenter

Storegate lanserar nu en Digital krisledningspärm som gör det möjligt att driva verksamheten vidare även i de fall interna och externa system ligger nere.

Den senaste tiden har antalet cybersäkerhetsattacker fullkomligen exploderat och frågan är nu inte längre om vi drabbas utan vad vi gör när vi drabbas. Vilka rutiner, mandat och verktyg finns på plats vid sådana incidenter? Hur länge klarar man som organisation att vara utelåst från sina system och vilken är den mest affärskritiska informationen?

För ungefär ett år sedan blev vi kontaktade av ett svenskt bolag inom bygg- och konstruktionsbranschen. De sökte efter en BCP-lösning (Business Contingency Planning) för åtkomst av affärskritisk information utifall det värsta inträffade. Vi skulle utgå ifrån att alla deras system var utslagna och att anställda enbart hade tillgång till en mobil, surfplatta eller i bästa fall en hemdator med internetanslutning. All information som lagrades i molntjänsten fick endast vara åtkomlig efter det att incidenten inträffat och i en fördefinierad behörighetsstruktur. Ransomware-skydd skulle finnas inbyggt och all information skulle hållas uppdaterad löpande på daglig basis.

Torbjörn Lindkvist, CPO på Storegate AB
Torbjörn Lindkvist

Storegate BCP, Business Contingency Planning, är en digital krisledningspärm som säkerställer att viktig data finns tillgängliga om verksamheten drabbas av exempelvis en cyberattack. Tjänsten gör det möjligt att driva verksamheten vidare även om interna och externa system ligger nere.

Axel Hermansen, tf vd Storegate AB

Det känns otroligt bra att vi lyckats leverera en helt ny tjänst som motsvarade alla kundens förväntningar, på så kort tid. Samtidigt är det väldigt tillfredsställande att vi med Storegate BCP kan erbjuda våra kunder en helt ny trygghet i dessa orostider.

Axel Hermansen, tf vd på Storegate AB

Läs mer om Storegate BCP – En digital krisledningspärm: https://www.storegate.com/bcp-en-digital-krisledningsparm/

För mer information, kontakta:

Torbjörn Lindkvist, CPO, Storegate AB, +46 (0) 705 48 74 63, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

Axel Hermansen, tf vd Storegate AB +46 (0) 725 40 90 90, axel.hermansen[at]storegate.com

OM STOREGATE AB
Storegate AB tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Rapporten från eSam visar att Storegate är en av 2 godkända tjänster för dokumentlagring och delning av filer. Storegate grundades 2003 och ägs av Jotta Group. För mer information www.storegate.se