Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

If databrottsförsäkring inkluderar automatisk backup i molnet

Ett av de större orosmomenten vid en id-stöld eller ett databrott i företaget är att en mängd oersättliga avtal, kundregister, räkenskaper, marknadsmaterial samt andra viktiga filer försvinner för alltid. Därför har If Skadeförsäkring valt att inkludera en smart molnbackup-tjänst från Storegate som skyddar datorns innehåll mot ransomware, brand, stöld och hårddiskhaveri. Detta ger en ökad trygghet till kunder som har If databrottsförsäkring.

– Vi är otroligt glada över att If valt Storegate som leverantör. Vårt fokus ligger på att tillhandahålla enkla tjänster för små och medelstora företag som vill lagra, dela, samarbeta och få automatisk backup i en svensk molntjänst, säger Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef på Storegate AB. IT-mognaden bland fåmansföretagare har ökat väsentligt de senaste åren och vår satsning på just enkelhet har visats sig ge bättre resultat än förväntat, fortsätter Torbjörn.
Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR (nya dataskyddsförordningen) i samtliga EU-länder och det kommer innebära stora förändringar och krav på åtgärder, inte minst för 1 000 000 små och medelstora företag i Sverige. Eftersom all data hos Storegate lagras i Sverige och avtalsparten är ett helsvenskt företag blir det enklare att uppfylla kraven vad gäller Dataskyddsförordningen.
– Merparten av svenska företag förlitar sig på datorer och mobiltelefoner i sin dagliga verksamhet. Risken att drabbas av id-stöld, virus och exempelvis hårdiskkrasch kan anses liten, men när det väl händer får det ofta stora följder för såväl medarbetare som kunder och leverantörer, säger Henrik Jönsson, Product Manager för Person- och Ansvarsförsäkring för företag hos If. Där kommer vår försäkring och backupen från Storegate väl till pass.

För mer information, kontakta:

Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef, Storegate AB,
+46 (0) 705 487 463

torbjorn.lindkvist[at]storegate.com