Kontakt oss Logg inn

Personvernerklæring

Vi beskytter beskyttelsen av personopplysninger

Om Storegate

Storegate AB, org.nr 556623-6179, Pirgatan 1, 374 35 Karlshamn, ("Storegate", "vi" eller "oss") er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. En av Storegates grunnverdier er at vi tar våre kunders personvern på største alvor og vi har stort fokus på at Storegates løsninger og rutiner blant personalet skal være så sikre som mulig for å beskytte våre kunders informasjon. Dermed er det Storegates mål å overholde alle gjeldende lover og regler for beskyttelse av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker, lagrer, utleverer og beskytter personopplysningene dine. Personvernerklæringen forklarer også hvilke rettigheter du har overfor Storegate når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. Personvernerklæringen er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter som finnes for å beskytte enkeltpersoners personvern, inkludert, men ikke begrenset til, lov (2018:218) med utfyllende bestemmelser til EUs personvernforordning og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) (personvernforordningen).

Når du bruker Storegates tjenester, samler Storegate inn dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med denne personvernerklæringen. Det er derfor viktig at du leser og forstår personvernerklæringen før du bruker Storegates tjenester.

Når du som næringsdrivende, forening eller organisasjon i offentlig sektor bruker Storegate til å lagre opplysninger om kundene dine, må du alltid inngå en personopplysningsavtale med oss og oppgi formålet med behandlingen.

Hvilke personopplysninger behandles og til hvilket formål?

Vi i Storegate skiller mellom informasjon knyttet til kontoen din og informasjonen du lagrer hos oss. Ved personopplysninger knyttet til kundekontoen, som e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer etc., har kundeservice og annet støttepersonell tilgang til disse via administrasjonsgrensesnittet.

Når det gjelder informasjon lagret av kunden, er det kun noen få personer som i sjeldne tilfeller og etter å ha bedt om tilgangsautorisasjon fra kunden (les mer om tilgangsautorisasjon), har rett til tilgang til kundens konto. Storegate behandler personopplysninger oppgitt av kunden i forbindelse med tegning av abonnement eller testing av tjenesten. Personopplysningene behandles for at Storegate skal kunne oppfylle inngåtte avtaler om levering av tjenester, for administrasjon og fakturering av disse og for at Storegate skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter nordisk lov. I tillegg til behandling av personopplysninger for formålene angitt ovenfor, kan Storegate bruke personopplysningene til utsendelse av informasjon, nyhetsbrev og direkte markedsføring. Når det gjelder de to sistnevnte av disse, forutsettes det imidlertid at du har samtykket til behandlingen.

Personopplysningene som Storegate samler inn og behandler kan, avhengig av konteksten, omfatte:

  • navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse
  • personnummer
  • faktureringsinformasjon, debet- og kredittkortnumre og annen informasjon som du oppgir i forbindelse med kjøp av tjenesten vår
  • brukernavn og passord for våre tjenester
  • annen informasjon relevant for kundeundersøkelser, annonser eller tilbud
  • IP-adresse og data oppgitt i supportsaker.

Lovlig basis

I henhold til databeskyttelsesforordningen kreves det et rettslig grunnlag for all behandling av personopplysninger. Rettsgrunnlaget for hver behandling er angitt nedenfor.

Samtykke: Direkte markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev.
Oppfyllelse av kontrakt: Levering, administrasjon og fakturering av Storegates tjeneste.
Lovplikt: Fakturabilag lagres i henhold til gjeldende regnskapsregler.

Oppbevaring

Storegate tar alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger behandles og lagres sikkert. Dine personopplysninger lagres aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lov eller for å oppnå formålene angitt ovenfor. Dine personopplysninger behandles av oss i løpet av følgende tidsperioder.

Kunde: Som kunde hos Storegate lagres dine personopplysninger til du sier opp tjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi trenger å lagre personopplysningene dine lenger på grunn av ett av punktene nedenfor.
Oppfyllelse av avtale: Personopplysninger (navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-post og betalingsopplysninger) oppgitt i forbindelse med bestilling av tjenesten lagres så lenge det er nødvendig for at Storegate skal kunne oppfylle avtalen med du.
Lovplikt: Storegate lagrer fakturadokumenter så lenge det kreves etter gjeldende regnskapsregler.
Samtykke: I tilfeller der vi behandler dine personopplysninger med støtte fra ditt samtykke, lagrer vi kun dine personopplysninger så lenge vi har ditt samtykke til det, dersom vi ikke trenger å beholde dem på grunn av noen av punktene ovenfor.

Når Storegate ikke lenger har grunn til å behandle dine personopplysninger, for eksempel hvis du avslutter kontoen din, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil dine personopplysninger bli slettet innen 60 dager. Denne tidsperioden på 60 dager for kontooppsigelser begynner å løpe fra den dagen kontoen utløper. I løpet av disse 60 dagene kan vi fortsatt sende deg informasjon, siden du kan aktivere kontoen din på nytt i løpet av denne tidsperioden. Hvis du ikke ønsker informasjon i løpet av denne tidsperioden, kontakt support for å bli glemt.

Utlevering av informasjon til annen part

Beskyttelsen av dine personopplysninger er en viktig del av Storegates virksomhet og informasjonen du lagrer hos oss blir aldri utlevert til noen andre, med mindre du selv samtykker til dette eller om det skjer i henhold til avsnittet nedenfor. For ytterligere å avklare dette vil Storegate ikke under noen omstendigheter selge, dele eller videreformidle informasjon med mindre det er påkrevd ved lov, eller som et direkte resultat av rettslige skritt.

For at Storegate skal kunne levere sine tjenester kan dette imidlertid innebære at kundedata deles med annen part. Storegate utviser alltid den største forsiktighet i disse tilfellene. Partene som overføring skjer til som en nødvendig del av Storegates evne til å levere sine tjenester, bistår Storegate Storegate med følgende:

  • Håndtering av fakturaer og kredittkort
  • Sende informasjonsmailer, f.eks. nyhetsbrev. Post sendt via tredjeparter sendes direkte av Storegate.

Håndtering av annen informasjon

Med «andre opplysninger» menes opplysninger som ikke er knyttet til personer. Vi bruker slik informasjon på våre nettsider. Det kan for eksempel være tidspunktet nettsider ble besøkt, tilgangstider, nettleserversjon, operativsystem og annen informasjon som ikke er knyttet til en person. Med denne informasjonen kan Storegate se hvordan tjenestene brukes, men ikke hva som lagres. Dette kan f.eks. være type opplasting, hvilke menyer som brukes, hvilke tider appene kobler til osv. Med denne informasjonen kan vi forbedre tjenestene våre slik at våre kunder får en bedre brukeropplevelse.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om gratis opplysninger én gang per kalenderår om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan disse brukes. Hvis du ønsker slik informasjon, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. Storegate ønsker å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Derfor kan du endre dine personopplysninger når som helst ved å sende oss en e-post til support@storegate.se.

Du kan når som helst be om at vi sletter personopplysninger om deg. Storegate vil da slette de relevante personopplysningene dersom de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for. Storegate vil også gjøre dette når du trekker tilbake ditt samtykke til behandlingen. Videre har du rett til å kreve at Storegate begrenser sin behandling av personopplysningene i visse tilfeller og du har rett til å motsette deg en viss behandling av dine personopplysninger. I tillegg har du rett til å be om at Storegate overfører dine personopplysninger til en annen personbehandler i elektronisk format.

Som nevnt ovenfor behandles ikke dine personopplysninger til formål knyttet til f.eks. direkte markedsføring hvis du motsetter deg slik behandling. Du har rett til å tilbakekalle et gitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst. Slik tilbakekall kan begrenses til kun en del av behandlingen, for eksempel den som gjelder direkte markedsføring. Tilbaketrekking av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av Storegates behandling av personopplysningene før du har trukket tilbake samtykket. Du kan sende inn en klage til det nordiske datatilsynet dersom du mener at Storegates behandling av dine personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende lov.

Sikkerhet

Vi er opptatt av at dine personopplysninger behandles sikkert. For å forhindre uautorisert bruk eller eksponering av dine personopplysninger, bruker vi passende og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i forhold til mengden og sensitiviteten til personopplysninger, for å sikre et passende sikkerhetsnivå.

Informasjonskapsler

For å kunne levere våre tjenester med høyest mulig kvalitet, brukes informasjonskapsler og lignende teknologi på Storegates nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på den besøkendes datamaskin og som kan brukes til å følge med på hva den besøkende gjør på nettsiden. Informasjonskapsler kan ikke identifisere deg personlig, men kun nettleseren som er installert på datamaskinen din og som du bruker når du besøker det aktuelle nettstedet. Ulike informasjonskapsler er derfor på forskjellige datamaskiner i tilfelle du bruker forskjellige datamaskiner for å nå våre nettsider. Informasjonskapsler bærer ikke virus og kan ikke ødelegge annen informasjon som er lagret på datamaskinen din. Storegate bruker informasjonskapsler for å gi statistikk om bruken av nettstedet eller tjenesten. Statistikken ses kun som tall og er ikke knyttet til personopplysninger.

Informasjonskapsler kategoriseres normalt delvis basert på deres opprinnelse, delvis basert på om de er lagret i nettleseren din eller ikke. Til å begynne med kan informasjonskapsler enten sendes til deg fra nettstedet du besøker (såkalt førstepartsinformasjonskapsel) eller fra en annen organisasjon som leverer tjenester til den aktuelle nettsiden, for eksempel et analyse- og statistikkselskap (såkalt tredje -party-informasjonskapsel). Informasjonskapsler kan videre deles inn i øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. En session-cookie sendes til datamaskinen din for at nettsidene skal fungere korrekt under ditt besøk og lagres ikke på datamaskinen din, men slettes og forsvinner når du lukker nettleseren. Funksjonen til en session-cookie er for eksempel at den aktiveres når du går tilbake til en tidligere besøkt del av nettsiden og dermed letter navigeringen din på nettsiden. En permanent informasjonskapsel lagres derimot i nettleseren din og gjør dermed at en nettside kan gjenkjenne datamaskinens IP-adresse selv om du slår av datamaskinen eller logger ut mellom besøkene.

Storegate bruker både øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler på nettstedet. Begge typer informasjonskapsler er hovedsakelig nødvendige for funksjonaliteten til tjenestene våre, for å hjelpe oss med å forbedre leveringen av produkter og tjenester, for å gi deg ekstra funksjonalitet eller for å hjelpe oss med å målrette relevante og tilpassede annonser til deg. Alle kan selv bestemme, direkte i nettleseren, om de vil godta informasjonskapsler eller ikke.

Endringer i personvernreglene

Storegate forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst i den grad endringene er nødvendige for å avhjelpe forstyrrelser eller for å møte nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli varslet via Tjenesten, på Storegates nettside eller via e-post. Dersom endringene gjelder slik personopplysningsbehandling som vi utfører basert på ditt samtykke, vil vi gi deg muligheten til å gi ditt samtykke på nytt.

Diverse

Alt materiale på www.storegate.com er opphavsrettsbeskyttet av Storegate AB med mindre annet er oppgitt. Andre merker og produkter nevnt på www.storegate.com kan være opphavsrettsbeskyttet og varemerkebeskyttet av sine respektive eiere.

Kontaktinformasjon

Storegate er personopplysningsansvarlig og har følgende kontaktdetaljer:
Storegate AB, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, info@storegate.com

Storegate har valgt en personvernombud som har følgende kontaktinformasjon:
Martin Källström, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, dpo@storegate.com

Hvis du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger, forespørsler om retting og/eller sletting av personopplysninger, eller andre forhold knyttet til dine personopplysninger, vennligst kontakt Storegate eller personvernombudet ved å sende et brev eller e-post til adressene nevnt ovenfor.