Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

SSF Stöldskyddsföreningen

SSF Stöldskyddsföreningen arbetar för att öka kunskapen och engagemanget hos allmänheten och företag för brottsförebyggande åtgärder mot både fysiska och digitala brott. Det görs samordnat och samverkande genom bland annat rådgivning, informationskampanjer, utbildning och normframtagning. SSF Stöldskyddsföreningen väljer Storegates svenska molntjänst för att säkert kunna samarbeta och dela filer för samtliga anställda.

Vi insåg ganska snart när vi tittade på olika alternativ att Storegate var den leverantör som bäst kunde möta upp den kravställning som vi gjort utifrån Privacy Shields ogiltigförklarande och Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessutom är tjänsterna enkla att använda både för administratörer och användare.

Michael Sanda, IT-ansvarig hos SSF Stöldskyddsföreningen
SSF
SSF Stöldskyddsföreningen kan nu dela filer med krav på BankID-verifiering

SSF använder Storegate Multi för att dela och arbeta med filer internt och externt. Här finns också stöd för att dela filer publikt med krav på BankID för verifiering.

Vi är mycket stolta över att Stöldskyddsföreningen ger oss sitt förtroende. Det är ett kvitto på att det vi gör håller en hög standard.

Mats Karlsson, VD på Storegate AB

En svensk molntjänst för verksamhetens filer

Behöver din verksamhet också en GDPR-säker molntjänst? På Storegate gör vi det enkelt att lagra, dela och samarbeta i filer. I vår svenska molntjänst kan du hantera känslig data och personuppgifter utan att oroa dig för insyn och påverkan av utländska lagar. Du slipper osäkerheten som kommer med utländska molntjänster och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi hjälper dig med en lösning som passar just din verksamhet, kontakta oss så berättar vi mer!