Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Vem ansvarar för hantering av data?

Vad händer om anställda har ansvaret för hantering av data och företaget plötsligt står utan backup på viktiga filer?

Även på organisationer som har en tydlig IT-policy kan ansvaret för hanteringen av data hamna hos den enskilda medarbetaren. Problemet är att det arbetas med filer i olika molntjänster och data sparas lokalt på datorns skrivbord och i andra mappar. Den anställde tror att företaget har backup på allt, men det är sanning med modifikation. Företaget har idag överlag bra backuprutiner för att skydda information som är sparad (incheckad) på filservrar och i molnet, men väldigt sällan skydd för filer som arbetas med dagligen hos den enskilda användaren.

Hur kan företaget ordna en enkel och pålitlig backup på användarnas filer?

Lösning:

Storegate Backup Dator – Enkel och smart backuplösning för säkerhetskopiering av datorn.

Genom att installera Storegate Backup på användarnas datorer säkras alla filer automatiskt, även filer som inte är incheckade på företagets filserver.

  • Körs i bakgrunden.
  • Filerna är skyddade från ransomware, datorstöld och datorhaveri.
  • Tar backup på andra molntjänster som ligger lokalt i datorn.