Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Advokatbyrå

VD för advokatbyrå är orolig för att anställda lagrar företagsdata i privata molntjänster

En VD på en mellanstor advokatbyrå är ytterst ansvarig för att bolagets data hanteras på ett korrekt och juridiskt sätt över tid. Byrån använder redan idag Office 365 för mejl och ordbehandling men får av legala skäl inte använda Onedrive/Sharepoint (eller andra utländska molntjänster). De anställda saknar en lika enkel tjänst som de använder i hemmet för att spara och komma åt sina arbetsfiler via mobil och surfplatta, de tar saken i egna händer och använder tjänster som finns att tillgå på Internet. Begreppet brukar kallas ”shadow IT”, eller skugg-IT på svenska, och vad den anställde eller företaget inte tänker på nu är att data helt plötsligt exponeras för annan lagstiftning (utländsk) och inte omfattas av de villkor som en upphandlad tjänst av motsvarande karaktär gör.

Hur kan advokatbyrån se till att de anställda får en säker lösning för sina personliga filer?

Lösning: Storegate – En personlig lagringsyta för att komma åt och dela filer i ett svenskt moln, under svensk lag.

  • Lägger inget ansvar på den enskilda individen vad det gäller lagring av känslig information (krav i kommande ramavtal).
  • Personliga filer (mina filer) kan lagras lokalt och synkas med molnet eller endast lagras i molnet (H:). Användaren arbetar som tidigare i utforskaren på datorn.
  • Företaget slipper investeringar och hantering av infrastruktur.
  • Kan ersätta hemmakatalogen.
  • Sätt gräns för lagring per användare.