Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Varför ska vi använda en svensk molntjänst?

Molntjänst är ett brett begrepp som i praktiken kan betyda flera olika saker. Vi vill göra det enkelt och begripligt. Därför har vi sammanställt 3 punkter för att ge dig en bra förklaring på vad vi menar med svensk molntjänst och varför du och ditt företag borde använda en sådan.

Vad innebär en svensk molntjänst?
Begreppet molntjänster uppfattas fortfarande av många som ganska luddigt. En enkel beskrivning kan vara de processer och program som tillhandahålls via Internet. Däremot kan tjänsterna i molnen skilja sig mycket åt när det kommer till kodbas, faciliteter, hårdvara, personalrutiner och regelefterlevnad. Beroende på var molntjänsten man väljer lagrar data och hur ägandestrukturen ser ut kan en tjänst som ser ut att vara svensk visa sig vara något helt annat.

Som exempel kan en internationell leverantör av molntjänster ha en molntjänst där hemsida och alla funktioner finns på svenska, men där servrarna för lagringen är placerade utanför EU. För kunden som lagrar någon form av känslig data, exempelvis personuppgifter, innebär detta att GDPR-kraven inte uppfylls. Med en svensk molntjänst från Storegate gäller alltid svensk lag då vi är ett svenskt bolag som tillhandahåller molnlagring på servrar som är placerade i Sverige. Det innebär att du som kund hos oss får det betydligt enklare att följa GDPR.

Hur fungerar lagring i molnet?
På Storegate har vi valt att ha egen infrastruktur för lagring till våra kunder. Vi använder oss inte av tredjepartstjänster som exempelvis Amazon eller Google för lagring av data, utan all information överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet. Dina filer är endast tillgängliga för dig och du behåller ensamt äganderätten till lagrad information.

Vår infrastruktur för lagring är placerad i Stockholm. Servrarna är kopplade till varandra och filerna som du sparat hos oss kopieras alltid och placeras i två olika servermiljöer. Datasäkerhet är vår högsta prioritet och du ska alltid känna dig trygg med att spara data i våra tjänster.

Varför ska vi använda en svensk molntjänst?
Alla molntjänstleverantörer följer inte europeiska och svenska lagar gällande lagring av data och hantering av känslig information. Många internationella företag erbjuder tjänster där du kan arbeta och spara dina filer direkt i molnet. Ofta har en sådan global leverantör en amerikansk ägandestruktur som inte kan avtals bort. En viktig del av vårt arbete på Storegate är just att hjälpa företag med regelefterlevnad i molnet.

Genom att använda vår svenska molntjänst för säker fildelning och backup blir det enklare att följa Europeisk lagstiftning som GDPR, och du undviker dessutom riskerna med amerikanska regelverk som CLOUD Act och Privacy Shield. Det blir helt enkelt väldigt tryggt och bekymmerslöst eftersom du inte behöver oroa dig över utländsk lagstiftning och dess möjliga påverkan, eller risken att din data delas till tredjeland.

Vi hjälper dig! Se till att din verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar. Ett sätt kan vara att prata med oss på Storegate. Våra tjänster för säker fildelning kompletterar Office 365 och Google Workspace och gör att ni även kan lagra och dela känslig information på ett säkert sätt. På så sätt slipper ni oroa er för utländska lagars eventuella påverkan över tid. Kontakta sales@storegate.com och boka en konstadsfri demo av våra tjänster.