Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Vanliga frågor vi får av blivande Storegate kunder

Är du redo att ta steget till Storegate och vår svenska molntjänst? Roligt att höra! Vi tar hand om din information och lagrar alla filer under svensk lag, vilket gör det väsentligt mycket enklare för dig att följa dataskyddsförordningens GDPR. Dessutom erbjuds du svensk support för hela lösningen och du får en tjänst med full kontroll av företagets filer. Väldigt bra.

Vi har samlat 10 vanliga frågor vi får av blivande Storegate kunder.
 1. Var lagras min information som jag har i er molntjänst?
  All information överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet. Dina filer är endast tillgängliga för dig och du behåller ensamt äganderätten till lagrad information. Utrustningen ägs av Storegate och datahallarna är belägna i Sverige.
 2. Kan jag dela och samla in filer på ett säkert sätt även utanför min egen organisation?
  Självklart. I vår molntjänst finns en inbyggd fildelningstjänst där du kan dela mappar eller filer både internt och externt med hjälp av en publik länk. Du bestämmer själv vem som ska se vad och om du vill skydda utdelningen med BankID eller lösenord.
 3. Hur många användare kan ha tjänsten?
  I princip hur många som helst. Ni som företag sätter själv begräsningen på hur många användare som ska ha tillgång till tjänsten. Storegate Solo inkluderar 1 användare och Storegate Multi startar från 3 användare och går att utöka efter ert behov. Ni kan också gärna prata med oss om företagsavtal med anpassade lösningar.
 4. Vilka inloggningsmetoder erbjuds?
  Hos oss kan du logga in med användarnamn och lösenord samt även med hjälp av tvåstegsverifiering och BankID. Som administratör kan du dessutom bestämma vilken inloggningsmetod som ska gälla för samtliga anställda som också använder Storegate. För större organisationer erbjuder vi inloggning via ADFS och Azure AD.
 5. Hur kommer jag åt min information som jag lagrat?
  Vill du arbeta med dina filer eller ladda upp mer information till Storegate kan du antingen göra det via webbläsaren, utforskaren eller mobilen. Använder företaget Office-programmen kan du redigera och skapa nya dokument direkt via ditt lokala Word-program. Vi erbjuder även nedladdningsbara tjänster som Storegate CloudFolder och Storegate Sync.
 6. Har jag som administratör spårbarhet i systemet?
  I alla företagskonton finns en händelselogg som gör att ni på individnivå kan se vem som gjort vad. Händelseloggen når man via webben eller genom att hämta ut en fil i CSV-format.
 7. Kan jag styra vilka behörigheter användare ska ha?
  Absolut. Administratören bär ansvaret över att skapa användare och grupper för exempelvis era avdelningar som ekonomi och marknad mm. Därefter väljer du vem som ska ha tillgång till vilken mapp, samt läs- och skrivbehörigheter. Företaget kan helt enkelt skapa olika grupper och ge användarna behörighet utifrån den mappstruktur som önskas. Dessutom kan man som administratör också dela med sig av ansvaret genom att göra användare till underadministratörer. Läs mer om det här.
 8. Skriver Storegate personuppgiftsavtal?
  Det gör vi. Ett pub-avtal behövs när du som kund ska behandla personuppgifter för någon annans räkning i en annan tjänst. Syftet med avtalet är att tillse att behandlingen sker i enlighet med Personuppgiftslagstiftningen.
 9. Är företagets information skyddad från utländsk lagstiftning?
  Du behöver inte oroa dig över utländsk lagstiftning och dess möjliga påverkan, eller risken att din data delas till tredjeland när du lagrar information hos oss. Vi tillhandahåller datahallar inom Sverige och genom att använda en svensk molntjänst som lyder under svensk lag blir det dessutom enklare för er att följa GDPR.
 10. Kan jag prova tjänsten gratis?
  Som företagskund kan du testa alla våra tjänster och abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar genom att klicka på knappen ”Prova Gratis” inne på hemsidan www.storegate.se , det krävs inte ens betalningsuppgifter.

Vi hoppas att du fått ta del av information som du kanske letat efter. Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Storegate Support. De har alltid bra svar på våra kunders frågor – Hoppas du tar steget till vår svenska molntjänst!