Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Vad skiljer mellan Storegate Online Backup och Storegate Sync?

Vad är egentligen skillnaden mellan Storegate Sync och Storegate Online Backup? Det finns vissa likheter, men programmen har två skilda användningsområden. Online Backup säkerhetskopierar och tryggar din värdefulla data. Sync gör det möjligt att samarbeta med kollegor och partners när som helst, var som helst, på ett säkert och enkelt sätt.

Hur fungerar Storegate Online Backup?

Online Backup gör det möjligt att säkerhetskopiera dokument, bilder, filer, mappar med mera. Genom Storegate Online Backup skapas en kopia av all information på din dator som inkluderats i backuprutinen. Du väljer själv hur och när du vill ta din backup och programmet arbetar i bakgrunden med att se till så att nya och ändrade filer uppdateras i backupen. Om någonting händer med din dator kan du enkelt återställa filerna från din backup och snabbt komma tillbaka i arbete igen. Med Storegate Online Backup får du även regelbundna rapporter för din backup så att du enkelt kan se hur mycket som lagrats och när senaste backupen kördes. Online Backup är alltså perfekt för den som vill ha ett enkelt sätt att hålla bilder och andra viktiga filer säkra.

Hur fungerar Storegate Sync?

Synkronisering av filer är ett smidigt sätt att automatiskt ha samma fil, bild eller mapp tillgänglig på flera datorer. Med Storegate Sync kan du arbeta i en fil på hemmadatorn och när du kommer till jobbet har du samma version av filen på jobbdatorn. Tar du bort filen på jobbet, försvinner den även från hemmadatorn.

För att synkronisera filer med Storegate använder du programmet Storeagate Sync som vid installationen skapar en ”Storegatemapp” i datorns utforskare. Detta gör det väldigt enkelt att föra över och hantera dina filer, då mappen fungerar som vilken annan mapp som helst på datorn. Du kan alltså dra och släppa, klippa och klistra, och alla andra vanliga funktioner som du är van vid i din dator.

De filer/mappar du lägger i Syncmappen ligger både lokalt på din dator och uppladdade till ditt Storegatekonto. Innehållet i ”Storegatemappen” synkroniseras ut till övriga datorer där du använder Sync. Med Sync kan du också dela filer med vänner och kollegor, även om de inte har ett Storegate-konto, genom att använda utdelningsfunktionen. För att göra en utdelning från Sync högerklickar du på en mapp eller fil och väljer ”Dela…”. Det finns också möjlighet att använda Storegate Sync mot ett Team-konto med flera användare, perfekt när man vill samarbeta i gemensamma filer inom verksamheten. Här finns också möjlighet att sätta behörigheter i olika nivåer.

Gemensamt för alla våra tjänster är att all lagring sker i Sverige. Du kan vara trygg med att du själv äger och kontrollerar all information du lagrar hos oss. Storegate skannar aldrig information för reklamförsäljning eller i affärsutvecklingssyfte. Läs mer om vår molngaranti här.